orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Granty w ramach programu Programu Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem

Do 22 lipca br. organizacje pozarządowe, grupy nieformalne (np. rady rodziców, grupy młodzieżowe, kluby wolontariatu), ośrodki kultury, biblioteki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz domy dziecka, mogą składać wnioski w ramach Programu Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem (do tej pory znany pod nazwą Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” Celem Programu jest przyczynienie się do wyeliminowania zjawiska niedożywienia dzieci w Polsce oraz edukacja prozdrowotna. Cel ten realizowany jest poprzez dofinansowanie lokalnych działań, które wpływają na zmniejszenie niedożywienia dzieci i młodzieży. Oprócz zapewnienia dzieciom i młodzieży pełnowartościowych posiłków, działania projektowe powinny przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego, wspierać wszechstronny rozwój oraz aktywizację dzieci i młodzieży. Ponadto projekty powinny zakładać edukację z zakresu prawidłowych nawyków żywieniowych i ekologicznych.

  zobacz więcej ->

Rowery wodne od dziś w ofercie wypożyczalni w Zielonej

Zgodnie z zapowiedziami- oferta wypożyczalni prowadzonej przez MDK Kalety przy plaży nad górnym zbiornikiem w Zielonej wzbogacona została o 4 rowery wodne. Nowy sprzęt można wypożyczać od dziś- tj. 8 lipca. Cena za wypożyczenie roweru- od poniedziałku do piątku 10 zł/h i 5 zł za każdą rozpoczętą. Całodniowe wypożyczenie to koszt 50 zł. W soboty i niedziele za wypożyczenie zapłacimy 15 zł/h i 75 złotych za cały dzień pływania. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach 10.00- 19.00

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie dotyczące ofert złożonych na dotacje w formie "małych grantów"

Informujemy, iż w dniu 8 lipca 2013 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kaletach wpłynęły dwie oferty na dotacje w formie "małych grantów" ogłoszone 21 czerwca 2013 r. Oferty zostają upublicznione na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalety, stronie internetowej www.kalety.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalety. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego. Uwagi należy zgłaszać na Formularzu z uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składanym w sekretariacie Urzędu Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2. W przypadku uwag przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do sekretariatu) lub przesyłanym na adres mailowy sekretariat@kalety.pl lub jacek.lubos@kalety.pl

  zobacz więcej ->

28.300 Euro dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji!

Z przyjemnością informujemy, iż Publiczne Gimnazjum w Kaletach w porozumieniu z Miastem Kalety oraz Miejskim Domem Kultury w Kaletach otrzymało dofinansowanie w kwocie 28.300 Euro, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio. W ramach projektu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji promuje wyjazdy do innych krajów europejskich na praktykę pedagogiczno-zawodową trwającą od 13 do 45 tygodni podczas roku szkolnego. Akcja skierowana była do przyszłych nauczycieli oraz szkół, które chcą gościć asystenta Comeniusa z innego kraju europejskiego. Uczestnictwo w „Comeniusie” jest inicjatywą dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kaletach Krzysztofa Lisieckiego oraz nauczycielki języka angielskiego p. Moniki Parys, za co należą im się słowa podziękowania za trud włożony w przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

 

Piotr Ciba- prezes Koła PZW "Jaź" z Woźnik- zdobywcą pucharu burmistrza miasta Kalety w wędkarstwie spławikowym

Wczoraj, 7 lipca, na zbiorniku sekcyjnym przy ul. Fabrycznej w Kaletach rozegrano zawody spławikowe o puchar burmistrza miasta Kalety. Przy sprzyjającej, słonecznej pogodzie wystartowało 24 zawodników, wśród których, oprócz wędkarzy z Kalet, znaleźli się m.in. reprezentanci Mykanowa, Woźnik, Lublińca i Koszęcina. Zwycięzcą, z 2,7 kilogramami złowionych ryb został Piotr Ciba z Woźnik. Za nim uplasował się Radosław Budzynowski z Mykanowa (2,6 kg), zaś trzecie miejsce zajął Łukasz Golus z Kalet (2,4 kg). Puchary wręczył zastępca burmistrza miasta Kalety Dariusz Szewczyk.

  zobacz więcej ->

Miasto Kalety nominowane do konkursu "Marka Śląskie"

Miło nam poinformować, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów zgłosił nasze miasto do konkursu "Marka Śląskie" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Kalety rywalizują w kategorii "Sport, turystyka i rekreacja", co jest logiczną konsekwencją działań, jakie podjęto w ostatnich latach w kwestii rewitalizacji dzielnicy Zielona. Kapituła konkursu, w skład której wchodzą członkowie jako stali- przedstawicele Marszałka Województwa Śląskiego, Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, TVP Katowice, Radia Katowice i Dziennika Zachodniego Polska Press (kapituła ma też 6 członków kadencyjnych) podejmą decyzję o przyznaniu nagród w poszczególnych kategoriach do dnia 31 lipca br. Więcej na temat konkursu:

  zobacz więcej ->

Informacja w sprawie posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej

W dniu 9 lipca br. (tj. wtorek) odbędzie się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, na którym będzie rozpatrzone odwołanie od wyników przetargu na odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów, które złożyła startująca także w przetargu, ale proponująca o wiele wyższe stawki firma SITA Południe Sp. z o.o.

  zobacz więcej ->

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62. Zjawisko: Burze z gradem. Stopień zagrożenia: 1. Obszar: Województwo śląskie. Ważność: od 2013-07-05 14:00:00 do 2013-07-06 02:00:00. Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h. Prawdopodobieństwo: 80%.

 

Sukces wychowanków MTS Kalety

Miejskie Towarzystwo Siatkarskie w Kaletach z radością informuje, że ich członek Patryk Rogocz wraz z parterem sportowym ze szkoły ponadgimnazjalnej Jakubem Beniszem zajęli 1 miejsce w etapie rejonowym w siatkówce plażowej, wygrywając ze szkołami powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego. Awansowali tym samym na etap wojewódzki, który odbył się w dniu 21.06.2013r w Dąbrowie Górniczej. Gdzie osiągnęli wielki sukces zajmując 2 miejsce w Finale Licealiady Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w siatkówce plażowej. Po zaciętej walce z szkołami z całego województwa ulegli tylko IV Liceum Ogólnokształcącemu w Rybniku, wyprzedzając takie szkoła jak IX Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie, Zespół Szkół w Porębie, czy II Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie. MTS Kalety zaprasza do korzystania z boiska do siatkówki plażowej przy PSP nr 1 w Kaletach. Zapraszamy i polecamy grę piłkę plażową.

 

W parku miejskim w Jędrysku stanęła siłownia zewnętrzna

Z przyjemnością informujemy, że w rewitalizowanym parku w Jędrysku zamontowano właśnie długo oczekiwaną siłownię zewnętrzną. Siłownia jest kolejnym elementem, który uatrakcyjnił park, po placu zabaw, ławkach, oświetlonych alejkach, wybrukowanym kręgu tanecznym. Mamy nadzieję, że mieszkańcy docenią jej zalety rekreacyjne i stanie się ona od dziś tłumnie oblegana przez spragnionych sportowego relaksu na świeżym powietrzu. W związku z zamontowaniem siłowni, która jest jednym z ostatnich elementów rewitalizacji parku- na jeden z wakacyjnych weekendów planowane jest oficjalne otwarcie Parku Miejskiego. O terminie powiadomimy już wkrótce.

  zobacz więcej ->

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 06/2013

Szanowni Państwo prezentujemy szósty, czerwcowy numer Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety w wersji elektronicznej. Można go pobrać klikając na zobacz więcej w tej informacji bądź z prawej strony klikając w okładkę biuletynu.

  zobacz więcej ->

Konkurs - Odkrywamy czysty las

Działaj! zorganizuj wyprawę (wycieczkę) do lasu i nakręć film (np. relację z wyprawy lub inspirowany nią), który będzie promował właściwe zachowania w lesie, ze szczególnym uwzględnieniem posprzątania po sobie na leśnej wycieczce, spacerze czy grzybobraniu. Weź udział w konkursie!

  zobacz więcej ->

Informacja dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem!

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach, informuje iż od m-ca maja br. została uruchomiona nowa filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Filia ta znajduje się w Gliwicach przy ul. Franciszkańskiej 5, nr tel. 519-452-987. Na terenie województwa śląskiego i opolskiego działa już kilka ww. Ośrodków, m.in. w Jaworze, punkty w Żywcu, Bielsku-Białej, Częstochowie. W każdym z punktów osoba pokrzywdzona może skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej.

  zobacz więcej ->

Uwaga zarządcy budynków

W nawiązaniu do informacji dla zarządców budynków w sprawie pojemników na odpady zmieszane (w zabudowie wielorodzinnej), która w dniu 02.07.2013 ukazała się na stronie www.kalety.pl, informujemy że w dniu jutrzejszym, tj. 4 lipca 2013 r. dostarczane będą pojemniki 1100 l. na odpady zmieszane zgodnie z załączonym rozmieszczeniem.

  zobacz więcej ->

WYCIECZKA DO KRASIEJOWA I OPOLA

W dniu wczorajszym, we wtorek 2 lipca odbyła się tradycyjna wycieczka- nagroda burmistrza miasta dla absolwentów kaletańskich szkół, którzy zdobyli świadectwa z wyróżnieniem. Tym razem uczniowie wraz z opiekunami wyjechali do Krasiejowa, gdzie mieli okazję zwiedzić z przewodnikiem tamtejszy Jura Park oraz do opolskiego ZOO.

  zobacz więcej ->
Pokazano 1231 - 1245 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 3

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl