orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

PRZYPOMNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

URZĄD MIEJSKI W KALETACH przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Kalety, że dnia 30 września 2011 roku mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym. Należność można uiścić bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, Oddział w Woźnikach 74 8279 1023 0202 6204 2002 0001 Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

 

Spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w dniach 06.10.2011 r., 11.10.2011 r. oraz 14.10.2011 r. odbędą się spotkania dla Przedsiębiorców, których tematyka poświęcona będzie zasadom pozyskiwania wsparcia na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zasady dotyczące: - pozyskiwania wsparcia, - wypełniania wniosku o dofinansowanie, - kwalifikowalności wydatków, - kryteriów oceny projektów. Spotkania będą miały charakter nieodpłatny.

  zobacz więcej ->

Kalendarz imprez na październik 2011 r.

Urząd Miejski w Kaletach zachęca do zapoznania się z kalendarzem imprez kulturalnych organizowanych Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Ustroniu w miesiącu październiku 2011 rok w Mieście Ustroń.

  zobacz więcej ->

EkoEdu – szansa dla ośrodków edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizuje konkurs EkoEdu, którego celem jest nagrodzenie ośrodków edukacji ekologicznej w województwie śląskim za najciekawsze projekty zrealizowane w ostatnich trzech latach. Zgłoszenia (według wzoru) do konkursu należy dostarczyć do 30 września na adres: WFOŚiGW w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice z dopiskiem „EkoEdu” wraz z opisem projektu oraz statutem lub innym dokumentem potwierdzający działalność ośrodka. Jury konkursowe oceniać będzie pomysł prowadzenia działalności ekologicznej, innowacyjność i atrakcyjność realizowanych form działalności, wpływ prowadzonej pracy na życie mieszkańców województwa śląskiego w zakresie ochrony środowiska oraz promocję prowadzonej działalności. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w październiku 2011 roku.

  zobacz więcej ->

Poseł odwiedził Klub Seniora

Gościem na spotkaniu "Klubu Seniora" przy MDK był dziś Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski. Poseł przedstawił zebranym sprawozdanie ze swojej pracy w obecnej kadencji Parlamentu, następnie odpowiadał na pytania mieszkańców dotyczące m.in. telewizji publicznej czy systemu opieki zdrowotnej w kraju. Po spotkaniu z seniorami poseł Głogowski uzgodnił w Urzędzie Miejskim szczegóły przewidzianej na przyszły piątek w Kaletach wizyty marszałka województwa śląskiego Adama Matusiewicza.

  zobacz więcej ->

Dotacje na rozwój firmy

Dotacje na rozwój firmy Informujemy, że Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach, działający w ramach sieci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zaprasza przedsiębiorców na cykl spotkań poświęconych tematyce „Dotacji na rozwój firmy”.

  zobacz więcej ->

Jesteś eko? Chcesz nagrodę?

Z okazji 10 urodzin miesięcznika „Recykling” redakcja czasopisma serdecznie zaprasza miłośników fotografii (fotografów amatorów) zainteresowanych tematem recyklingu odpadów do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Recykling w obiektywie”. Tylko do 30 września można nadsyłać zgłoszenia w konkursie ekologicznym "recykling w obiektywie".

  zobacz więcej ->

Biegi o Laur Złotego Dębu w Truszczycy

Biegi o Laur Złotego Dębu organizowane są co roku jesienią. Miejscem biegu jest trasa w lesie wzdłuż Alei Dębów w Truszczycy. Bieg odbywa się na w kategoriach wiekowych na dystansie 200 , 400, 600, 800 i 1000 metrów w kategoriach wiekowych. Co roku zawodnikami są polscy i czescy adepci sportu. W zawodach, które odbyły się 20 września br., brało udział 162 zawodników szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym 33 czeskich amatorów biegów.

  zobacz więcej ->

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania Państwu Alicji i Bogdanowi Klyta, za nieodpłatne udostępnienie samochodu ciężarowego i wywóz zebranych nakrętek plastikowych, do firmy recyklingowej. Joanna i Eugeniusz Ptak

 

Śmieci zamiast grzybów

16 września 2011 r. w PSP nr 1 w Kaletach rozpoczęła się kolejna edycja akcji Sprzątanie Świata. Uczniowie i nauczyciele przyłączyli się do akcji, której towarzyszyło hasło Chrońmy lasy. Wspólnymi siłami zadbali o czystość i porządek fragmentu lasu znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec.

  zobacz więcej ->

Remontowana ulica Wolności

Na ulicy Wolności ruszyły prace związane z wymianą nawierzchni na 30 metrowym, newralgicznym jej odcinku. Położenie w tym miejscu nowej trylinki znacznie zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców oraz rowerzystów poruszających się tą ulicą. Rozpoczęcie inwestycji było możliwe dzięki zwróceniu uwagi na w/w problem radnych z dzielnicy Jędrysek, w szczególności zaś Pana Kazimierza Złotosza, Pani Janiny Perz i Pana Grzegorza Krupy.

  zobacz więcej ->

Wyjazd uczestników projektu "Ja też potrafię" do Krakowa

We wtorek 20 września, w godzinach porannych, wyruszyła na wycieczkę do Krakowa grupa uczestników realizowanego przez MOPS projektu "Ja też potrafię" ( Priorytet VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

  zobacz więcej ->

Biuletyn wrzesień 2011 (9/2011)

Szanowni Państwo prezentujemy dziewiąty wrześnowy numer Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety w wersji elektronicznej. Można go pobrać klikając na więcej w tej informacji bądź z prawej strony klikając na ikonę biuletynu.

  zobacz więcej ->

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Kaletach w Wyborach Parlametarnych 2011

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kalety powołane zostały składy 5 obwodowych komisji wyborczych w Kaletach. Osoby te będą zasiadały w Komisjach podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

  zobacz więcej ->

Prośba do mieszkańców Truszczycy

W związku z zaplanowanymi na dzień 20 września (wtorek) biegami o "Laur Złotego Dębu", które odbędą się na ulicy Dębowej ( start przy domu leśnika, meta przy ścieżce na śluzę) Urząd Miejski w Kaletach oraz dyrekcje kaletańskich szkół zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców Truszczycy o umożliwienie zorganizowania tych biegów w możliwie płynny sposób. Prośba dotyczy nie używania w godzinach 10.00- 12.00 na długości ulicy Dębowej pojazdów mechanicznych, w szczególności zaś samochodów. Biegi o "Laur Złotego Dębu" organizowane są raz do roku i uczestniczą w nich, oprócz naszych kaletańskich dzieci i młodzieży, także goście z zaprzyjaźnionego Vitkova. Dlatego też uprasza się o nie zakłócanie biegów i załatwienie ważniejszych spraw w mieście przed godziną 10-tą bądź po godzinie 12-tej.

 
Pokazano 3076 - 3090 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 2

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl