Niedziela, 26 Maja 2024  Imieniny: Filipa, Pauliny WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Jednogłośnie uchwalony budżet Miasta Kalety na 2021 rok  

  Rada Miejska w Kaletach, na sesji w dniu 23 grudnia 2020 r., jednogłośnie przyjęła przygotowany przez burmistrza Klaudiusza Kandzię i służby finansowe budżet miasta na 2021 r. Dochody w 2021 roku zaplanowane zostały w wysokości 39 812 583,60 zł. W budżecie Miasta Kalety na 2021 rok występuje 84 350,04 zł deficytu, który zostanie pokryty z wolnych środków. Natomiast Wydatki inwestycyjne to kwota 4 023 247,67zł, co stanowi ponad 10% planu budżetu.

  W budżecie wpisano czternaście zadań inwestycyjnych:

  • Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Jana w Kaletach Miotku,

  • Pomoc Miasta Kalety dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni",

  • Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni,

  • Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice Myśliwska, Powstańców, Polna, Zapolskiej, Wiejska),

  • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach – Truszczycy (przez rzekę Mała Panew),

  • Przebudowa drogi gminnej, ul. Boczna,

  • Przebudowa drogi gminnej, ul. Kilińskieg,

  • Przebudowa drogi gminnej, ul Jaworowa w Kaletach – etap I,

  • Przebudowa drogi gminnej, ul. Czarneckiego,

  • Przebudowa drogi gminnej, ul. Reja,

  • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej Remizy OSP Kalety,

  • Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach,

  • Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii,

  • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaletach – Drutarni.

  Jednogłośnie uchwalony budżet Miasta Kalety na 2021 rok

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM