Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

  • Miasto Kalety z szansą na „SCHETYNÓWKĘ”  

    W listopadzie w Referacie Pozyskiwania Środków oraz Wydziale Strategii i Rozwoju Gminy przygotowany został wniosek pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz przebudową kanalizacji deszczowej. Z końcem listopada złożony on został w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. W dniu 30 listopada 2015 r. Wojewoda Śląski opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie. Projekt złożony przez miasto Kalety uplasował się na 36 miejscu z 65 złożonych wniosków uzyskując łącznie 11,3 pkt. Dodać należy, że po raz pierwszy wniosek miasta Kalety został oceniony pozytywnie. W ramach naboru punktowane były między innymi następujące kryteria: - Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, w tym ponadlokalny charakter drogi. - Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych, instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego, - kontynuacja zadania. Analizując dokumenty programowe i badając szanse naszego projektu na dobry wynik punktowy, postanowiono zgłosić do konkursu ul. Gwoździa. Głównym argumentem przemawiającym za tym aby to właśnie ul. Gwoździa stała się przedmiotem wniosku o dofinansowanie było zlokalizowanie przy jej ciągu wielu instytucji publicznych jak np. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dwóch niepublicznych ośrodków zdrowia NZOZ, kompleksu boisk Sportowych Orlik 2012 przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kaletach, Publicznego Gimnazjum w Kaletach, niepublicznego przedszkola oraz dworca kolejowego. Czy miasto Kalety otrzyma dodatkowe środki na przebudowę ul. Gwoździa okaże się z początkiem przyszłego roku. W ramach zadania przewidziana jest wymiana płyt betonowych typu trylinka na kostkę brukową na całym odcinku drogi (łącznie 573 mb - 6,0 m szerokości), przebudowa odwodnienia drogi z wód opadowych i roztopowych, a także wykonanie zjazdów indywidualnych.

    wstępna lista rankingowa

     

    Miasto Kalety z szansą na „SCHETYNÓWKĘ”

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM