Poniedziałek, 11 Grudnia 2023  Imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Miejski Dom Kultury pozyskał dofinansowanie z programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021  

  3 lutego br. Narodowe Centrum Kultury poinformowało nas, że wniosek złożony do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, został rozpatrzony pozytywnie i uzyskaliśmy dofinansowanie. Program składa się z II etapów. JESZCZE BARDZIEJ KULTURALNE KALETY, tak nazwaliśmy nasz projekt, a głównym jego celem jest wzmocnienie roli Miejskiego Domu Kultury w życiu społeczności lokalnej Kalet, poprzez odkrywanie i rozwijanie potencjału kulturowego jej członków, aktywizowanie do podejmowania inicjatyw oddolnych i podnoszenie świadomości kulturowej wśród osób, które dotychczas nie uczestniczyły z różnychpowodów w wydarzeniach organizowanych przez MDK.

  Na jego program złożą się:
  - diagnoza identyfikująca zasoby,
  - potencjał kulturotwórczy i samodzielne inicjatywy mieszkańców Kalet, a także ich potrzeby i oczekiwania względem Miejskiego Domu Kultury w Kaletach,
  - warsztaty przygotowujące przedstawicieli społeczności lokalnej do opracowania oddolnych inicjatyw społecznych,
  - oraz dokonany zostanie komisyjny wybór 3-7 najlepszych inicjatyw zgłoszonych do konkursu.

  Projekt adresowany jest do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Dzięki diagnozie chcemy uzyskać informacje, ułatwiające nam wypracowanie nowatorskich działań animacyjnych, pozwalających odkrywać talenty, wzmacniać potencjał kulturalny mieszkańców Kalet, a przede wszystkim zaktywizować grupy i osoby do tej pory bierne w życiu kulturalnym miasta i nieobecne z różnych powodów w działaniach Miejskiego Domu Kultury.

  Do współpracy zaprosimy przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych i pozarządowych, szkoły oraz członków grup nieformalnych działających w mieście. W działaniach wspierać nas będą zaangażowani wybitni specjaliści, mający wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych działań oraz w działalności kulturalnej i z zakresu edukacji kulturalnej.
  Łączne dofinansowanie obydu etapów wynosi 30.000 złotych.


  Marian Lisiecki – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kaletach

   

  Miejski Dom Kultury pozyskał dofinansowanie z programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM