Środa, 19 Czerwca 2024  Imieniny: Gerwazego, Protazego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

  • Niebawem ruszy wsparta przez Miasto Kalety kwotą 284 tysięcy złotych pomocy budowa kanalizacji deszczowej w Kuczowie i Miotku  

    W związku z niezapewnieniem odpowiednich środków w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na realizację wspólnego przedsięwzięcia Miasta Kalety i Powiatu polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej (Miasto Kalety) oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego (Powiat) Miasto Kalety uratowało poprzez energiczne działania burmistrza wymienione przedsięwzięcie. Powiat wsparty został kwotą 284 tys. zł, na co składa się pomoc dla Powiatu ustanowiona uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 200 tys. zł oraz koszty (wartość) odsetek jakie Miasto Kalety poniesie w związku z odroczeniem terminu spłaty zaciągniętej pożyczki o 2 lata, jest to kwota 84 tys. zł. 10 listopada br. w Katowicach władze powiatu podpisały z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do porozumienia z kwietnia 2013 roku o dofinansowaniu przez WFOŚiGW realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety - Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S.” „Aneks dotyczy zmiany wysokości dofinansowania oraz zakresu rzeczowego i harmonogramu wykonania prac. Dzięki jego podpisaniu, już w najbliższych dniach Zarząd Dróg Powiatowych uruchomi procedurę przetargową na wyłonienie wykonawców robót, które są zadaniem powiatu. W dwóch kolejnych latach – 2016 i 2017 powiat wykona odwodnienie drogi powiatowej (ulicy Paderewskiego w Kuczowie i Miotku) poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej. Ponadto przewidziana jest przebudowa chodnika i remont nawierzchni jezdni w ciągu ul. Paderewskiego w Kuczowie” – czytamy na stronie powiatu tarnogórskiego.

    Niebawem ruszy wsparta przez Miasto Kalety kwotą 284 tysięcy złotych pomocy budowa kanalizacji deszczowej w Kuczowie i Miotku

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM