Środa, 29 Listopada 2023  Imieniny: Blazeja, Saturnina WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Nowy program rządowy ‘’Posiłek w szkole i w domu”  

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, że od stycznia 2019 r. zaczął obowiązywać nowy wieloletni rządowy program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Rada Miejska w Kaletach w dniu 24 stycznia 2019 r. podwyższyła kryterium dochodowe, uprawniające do udzielenia posiłków i świadczeń rzeczowych w ramach tego programu, do wysokości 150% kryterium zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku. Ponadto, pomoc ta będzie mogła być realizowana w formie posiłku czy pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach. Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, (150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej ), tj.

  – 792 zł dla osoby w rodzinie,

  – 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.

  Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach nr tel. 34 3578656, 34 3527643.

  Renata Czudaj – kierownik MOPS Kalety

  Nowy program rządowy ‘’Posiłek w szkole i w domu”

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM