Poniedziałek, 04 Lipca 2022  Imieniny: Odona, Malwiny, Elzbiety WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2021 GOTOWY  

  Zgodnie z ustawowym terminem Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz radnym projekt budżetu na rok 2021. Dochody budżetu na 2021 rok skalkulowane zostały w wysokości 39 812 583,60 zł.

  Planowane wydatki budżetu Miasta Kalety wynoszą 39 896 933,64 zł

  W budżecie Miasta Kalety na 2021 rok występuje deficyt w kwocie 84 350,04 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

  W projekcie znalazło się aż czternaście następujących zadań inwestycyjnych:

  • Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Jana w Kaletach Miotku,

  • Pomoc Miasta Kalety dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni",

  • Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni,

  • Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice Myśliwska, Powstańców, Polna, Zapolskiej, Wiejska),

  • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach – Truszczycy (przez rzekę Mała Panew),

  • Przebudowa drogi gminnej, ul. Boczna,

  • Przebudowa drogi gminnej, ul. Kilińskiego w Kaletach,

  • Przebudowa drogi gminnej, ul Jaworowa w Kaletach – etap I,

  • Przebudowa drogi gminnej, ul. Czarneckiego w Kaletach,

  • Przebudowa drogi gminnej, ul. Reja w Kaletach,

  • Wykup gruntów,

  • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej Remizy OSP Kalety,

  • Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach,

  • Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii,

  • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaletach – Drutarni.

  Inwestycje stanowią 10,09% planu budżetu Miasta i stanowią kwotę 4 023 247,67zł.

  PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2021 GOTOWY

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM