Środa, 29 Maja 2024  Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

  • Podsumowanie roku 2014 wg danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach  

    Z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach w 2014r. skorzystało około 2.500 osób. Osoby te korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, jak również ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W ramach świadczeń pomocy społecznej wypłacono 44 osobom zasiłki stałe, 23 zasiłki okresowe z tyt. bezrobocia oraz 490 osobom zasiłki celowe, celowe specjalne, pomoc rzeczową oraz 1 zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego. W 2014 r. -134 dzieci skorzystało z pomocy obiadowej i żywieniowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kaletach oraz Miotku, Przedszkolach Miejskich oraz Punktach Przedszkolnych "Bystrzaki" i "Mali Odkrywcy", a także w Szkole Specjalnej w Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich. Pomocy obiadowej udzielano w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – wydatkowano na ten cel 106.396 zł. MOPS Kalety opłacał wyjazdy dla dzieci na "zielona szkołę". MOPS Kalety opłaca pobyt i wyżywienie jednego dziecka niepełnosprawnego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach. Osoby niepełnosprawne, starsze i chore korzystały z usług opiekuńczych – 23 rodziny. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program PEAD "Dostarczenie żywności najuboższej ludności UE oraz program Kapitał Ludzki. Z darów żywnościowych skorzystało około 700 osób , kursów i szkoleń w ramach programu PO KL – 18 osób . Zespół Interdyscyplinarny działający przy tut .ośrodku pomocy społecznej rozpatrywał 26 przypadków „Niebieskiej karty” na okoliczność przemocy w rodzinie. Główne problemy społecznej w gminie w 2014r, to bezrobocie, długotrwała choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych.

    Renata Czudaj – kierownik MOPS Kalety

    Podsumowanie roku 2014 wg danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM