Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Pomoc w zakresie dożywiania  

  Gmina Kalety realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.
  Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
  - dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  - uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  - osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
  W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 69.000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Miasta Kalet to 52.997 zł. Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2021 r. wynosi 121.997 zł

  Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 792 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 stycznia 2019 r. gmina Kalety odstąpiła od żądania zwrotu wydatków za udzielone wsparcie w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 792 zł. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, przedszkola) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Kalety.

  Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 34 3578 656 i 343527643

  Pomoc w zakresie dożywiania

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM