Poniedziałek, 04 Lipca 2022  Imieniny: Odona, Malwiny, Elzbiety WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w sprawie inwestycji firmy Hemarpol  

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją z dnia 24 czerwca 2019 r. uchyliło decyzję Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 27 czerwca 2018 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia planowanego na terenie Kalet pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu (…)” i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

  Ww. decyzja jest następstwem odwołania Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi, który uznał, że Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie wydał decyzję środowiskową z naruszeniem prawa. Zaś materiał zgromadzony przez tutejszy organ oraz przeprowadzone pierwotnie postępowanie wykazało iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wpłynie negatywnie pod względem akustycznym na tereny sąsiadujące, co jest niezgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz sprzeczne z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto zdaniem tutejszego organu nawet najmniejsze przekroczenia dopuszczalnych oddziaływań eliminuje realizację planowanych przedsięwzięć ze względu na interes społeczny i słuszny interes obywateli.

  Kolegium w swojej decyzji uwzględniło w przeważającej mierze podnoszone przez tutejszy organ zarzuty, natomiast pozostałe wymagają zbadania przez organ I instancji w ponownie prowadzonym postępowaniu.

  Przypominamy, że postępowanie to toczy się już od 2014 r., a Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia decyzją z dnia 13 maja 2016 r. odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednakże, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło ww. decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez inny organ, uzasadniając, że Burmistrz Miasta Kalety jest stroną w tym postępowaniu i na podstawie postanowienia SKO z dnia 13 grudnia 2016 r. to właśnie Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w sprawie inwestycji firmy Hemarpol

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM