Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Spotkanie z Burmistrzem Miasteczka Śląskiego w sprawie inwestycji firmy „Hemarpol”  

  W środę 1 marca 2017 r. w Miasteczku Śląskim odbyło się spotkanie dotyczące prowadzonego przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu (…)” planowanej na terenie Kalet.

  Przypominamy, że postępowanie to toczy się już od 2014 r., a Burmistrz Miasta Kalety decyzją z dnia 13 maja 2016 r. odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednakże, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło ww. decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez inny organ, uzasadniając, że Burmistrz Miasta Kalety jest stroną w tym postępowaniu i na podstawie postanowienia SKO z dnia 13 grudnia 2016 r. to właśnie Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.

  W związku z powyższym, tematem niniejszego spotkania były czynności podjęte do tej pory przez organ właściwy w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy.

  Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie poinformował tutejszy organ, że zgodnie z znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił do Inwestora o uzupełnienie wniosku m.in. karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, która kolejno zostanie przesłana do organów opiniujących konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie, Burmistrz Miasta Kalety, Z-ca Burmistrza Miasta Kalety oraz pracownicy UM z Kalet i Miasteczka Śląskiego.

   

  Spotkanie z Burmistrzem Miasteczka Śląskiego w sprawie inwestycji firmy „Hemarpol”

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM