Piątek, 24 Maja 2024  Imieniny: Joanny, Zuzanny WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z II sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  20 grudnia 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po sprawozdaniach przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego radni podjęli następujące uchwały:

  Nr 15/II/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

  Nr 16/II/2018 w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.

  Nr 17/II/2018 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok.

  Nr 18/II/2018 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

  Nr 19/II/2018 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu w 2019 r.

  Nr 20/II/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym.

  Nr 21/II/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Kalety.

  Nr 22/II/2018 zmieniająca uchwałę Nr 189/XXV/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach.

  Nr 23/II/2018 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”.

  Nr 24/II/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

  Nr 25/II/2018 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

  W punkcie wolne wnioski i informacje zgłaszano bieżące sprawy.

  Małgorzata Mazur

  Sprawozdanie z II sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM