Wtorek, 21 Maja 2024  Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z IX sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 20 sierpnia 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród: w kategorii najładniejszy ogród: za I miejsce – Państwu Katarzynie i Arkadiuszowi Wilk, za II miejsce - Panu Ryszardowi Lebek, za III miejsce - Pani Marzenie Kukule, oraz wyróżnionym Paniom Krystynie Mańka oraz Katarzynie Myrcik. w kategorii – najpiękniejszy balkon: za I miejsce Pani Katarzynie Ocelok, za II miejsce Pani Bogusławie Hoincy.


  W kolejnych punktach obrad radni wysłuchali sprawozdań przewodniczącego Rady oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, a następnie podjęli uchwały:

  Nr 70/IX/2015 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach Nr 102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód”.

  Nr 71/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

  Nr 72/IX/2015 w sprawie regulaminów korzystania z parku tematycznego pod nazwą: „ICHTIOPARK, czyli rybie atrakcje w leśnym zakątku Śląska” oraz łowiska na terenie ww. parku tematycznego.

  Nr 73/IX/2015 w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kaletach.

  Nr 74/IX/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

  Nr 75/IX/2015 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok.

  Nr 76/IX/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

  W trakcie obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawił zebranym wyniki kontroli działalności związanej z przejęciem wodociągów miejskich od firmy PRIM S.A. Mysłowice za 2014 rok (pierwszy rok działalności po przejęciu wodociągów).

  W punkcie wolne wnioski i informacje radni zgłaszali bieżące sprawy.

  Małgorzata Mazur

  Sprawozdanie z IX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM