Wtorek, 16 Lipca 2024  Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 23 grudnia 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyli Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z wiceprzewodniczącym Alojzym Rupikiem.

  W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

  Po sprawozdaniach przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego radni przystąpili do procedury podejmowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 oraz budżetu na 2020 rok – min. przedstawiono opinie komisji stałych oraz odczytano opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o ww. projektach. W wyniku jednomyślnego głosowania radni przyjęli uchwały:

  Nr 111/XIII/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.

  Nr 112/XIII/2019 w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.

  W dalszej kolejności podjęto uchwały:

  Nr 113/XIII/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.

  Nr 114/XIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu w 2020 r.

  Nr 115/XIII/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

  Nr 116/XIII/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

  Nr 117/XIII/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Kalety do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  Nr 118/XIII/2019 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”.

  Nr 119/XIII/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

  Nr 120/XIII/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalety w roku szkolnym 2019/2020.

  W punkcie wolne głosy i informacje zgłaszano bieżące sprawy.

   

  Małgorzata Mazur

  Sprawozdanie z XIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM