Sobota, 02 Marca 2024  Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 10 lutego 2016 r. w Klubie w Drutarni odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczył Eugeniusz Ptak – przewodniczący Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
  W pierwszych punktach porządku obrad przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Komendant Komisariatu Policji w Kaletach przeprowadzili konsultacje nt. Map zagrożeń bezpieczeństwa.

  Następnie burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje, i tak, w kategorii na najładniej udekorowany balkon nagrodę odebrał Pan Brunon Jaszczyk, a za najładniej udekorowane obejście domowe, w imieniu Pana Janusza Szymika, nagrodę odebrała córka.

  W kolejnych punktach sesji przewodniczący Eugeniusz Ptak przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2015 rok, zaś burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił (w formie multimedialnej) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za 2015 rok. Informację z zakresu gospodarki komunalnej dotyczącej dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz odpadów przedstawiła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy Pani Marlena Kurc.
  W dalszych punktach porządku obrad radni podjęli następujące uchwały:
  Nr 111/XIV/2016 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kalety”.
  Nr 112/XIV/2016 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok.
  Nr 113/XIV/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
  Nr 114/XIV/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
  Nr 115/XIV/2016 w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu w Kaletach Drutarni.
  W punkcie wolne wnioski i informacje radni zgłaszali bieżące sprawy.

  Sprawozdanie z XIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM