Środa, 29 Maja 2024  Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach 30 lipca 2020 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XIX sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyła Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
  Po przekazaniu sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego przystąpiono do procedury związanej z rozpatrzeniem Raportu o stanie gminy za 2019 rok, udzielenia wotum zaufania burmistrzowi a w następnej kolejności, przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzieleniem absolutorium.
  Najpierw odbyła się debata nad przedłożonym przez burmistrza raporcie o stanie Gminy Kalety za 2019 rok, a następnie uchwałą Nr 156/XIX/2020 radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania.
  Następnie zebrani wysłuchali opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu miasta za 2019 r. a po odczytaniu przez przewodniczącą Rady Miejskiej pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o ww. sprawozdaniu przystąpili do głosowania nad podjęciem stosownej uchwały. Uchwała Nr 157/XIX/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2019 r. została przyjęta jednogłośnie.
  W następnej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2019 r. Przedstawiona została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie w/w wniosku. W wyniku głosowania, uchwała Nr 158/XIX/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok została przyjęta jednogłośnie.
  Dodatkowo radni podjęli uchwały:
  Nr 159/XIX/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.
  Nr 160/XIX/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
  W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

  Małgorzata Mazur

  Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM