Sobota, 24 Lutego 2024  Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 22 września 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczył Eugeniusz Ptak - przewodniczący Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
  W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród:
  w kategorii najładniejszy ogród:
  I miejsce – Pan Rafał Penkaty
  II miejsce - Pan Bronisław Walczak
  III miejsce - Pani Sylwia Radziej
  w kategorii – najpiękniejszy balkon:
  I miejsce - Pani Danuta Świder
  II miejsce - Pani Stefania Marciniak Mocek


  W kolejnych punktach obrad radni wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Rady oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego.
  Następnie Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedstawił radnym informację z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na 2016 rok, po czym podjęto następujące uchwały:
  Nr 143/XIX/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach.
  Nr 144/XIX/2016 w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Placówek Oświatowych w Kaletach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania mu statutu.
  Nr 145/XIX/2016 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok.
  Nr 146/XIX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
  Nr 147/XIX/2016 zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
  Nr 148/XIX/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  W trakcie obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawił zebranym protokół nr 6/2016 z kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne w 2015 r. oraz realizacja programu 500+ w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r.
  W punkcie wolne wnioski i informacje radni zgłaszali bieżące sprawy.

  Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM