Czwartek, 13 Czerwca 2024  Imieniny: Lucjana, Antoniego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 8 października 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
  W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody panom Michałowi Kwoce oraz Sebastianowi Makowskiemu - laureatom konkursu na amatorski film promocyjny o mieście Kalety.  Następnie wręczono puchary zwyciężczyniom Turnieju Tenisa o Puchar Burmistrza w kategorii kobiet - paniom Danucie Mazur (I miejsce) oraz Joannie Biadacz (II miejsce).


  W kolejnych punktach obrad radni wysłuchali sprawozdań przewodniczącego Rady oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, a także zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Kalety za rok szkolny 2014/2015, oraz o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  W dalszych punktach omówione zostało sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze, następnie zaś radni mieli okazję zapoznać się z przedstawioną w formie multimedialnej informacją nt. realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta Kalety w 2015 roku. Jednym z ważniejszych punktów porządku obrad były wybory ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. Po przedstawieniu przez przewodniczącą Zespołu opiniującego kandydatów na ławników - Panią Irenę Nowak - sylwetek kandydatek na ławników, powołana została komisja skrutacyjna, która przeprowadziła wybory. W wyniku głosowania tajnego na ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrane zostały panie Blandyna Kąkol i Maria Rogocz (uchwała Nr 84/XI/2015).
  Podczas sesji radni podjęli ponadto następujące uchwały:
  Nr 82/XI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  Nr 83/XI/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód”.
  Nr 85/XI/2015 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok.
  Nr 86/XI/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
  W trakcie obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawił zebranym wyniki kontroli działalności Miejskiego Domu Kultury w Kaletach z I półrocze 205 roku. W punkcie wolne wnioski i informacje radni zgłaszali bieżące sprawy, głosu udzielono również mieszkańcowi Miotka, który zgłosił uwagi dotyczące tej dzielnicy.

  Małgorzata Mazur

  Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM