Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  30 maja 2016 r. w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyli Eugeniusz Ptak – przewodniczący Rady Miejskiej oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz.

  W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

  W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem przedstawili zebranym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie informację z zakresu działalności Dziennego Domu SENIOR-WIGOR przedstawiła p.o. kierownika Pani Aleksandra Cieślik.

  W dalszych punktach porządku obrad radni podjęli następujące uchwały:

  Nr 128/XVII/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2015 rok.

  Nr 129/XVII/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2015 rok.

  Nr 130/XVII/2016 w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach.

  Nr 131/XVII/2016 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok.

  Nr 132/XVII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

  Nr 133/XVII/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Kalety.

  Nr 134/XVII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

  Nr 135/XVII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych.

  W jednym z ostatnich punktów radni wyrazili opinię w sprawie gruntu zalesionego stanowiącego własność gminy Kalety, a w punkcie wolne wnioski i informacje zgłaszali bieżące sprawy.

   

  Sprawozdanie z XVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM