Sobota, 09 Grudnia 2023  Imieniny: Wiesława Leokadii Joanny WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XV sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 23 stycznia 2020 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącą Janiną Perz wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje, nagrodę odebrali: w imieniu męża Pani Małgorzata Przybyłek oraz Pan Leonard Hadyk.


  W następnych punktach porządku obrad przewodnicząca Janina Perz, burmistrz Klaudiusz Kandzia oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawili sprawozdania z działalności za 2019 rok.

  W dalszej kolejności podjęto uchwały:

  Nr 123/XV/2020 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.

  Nr 124/XV/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

  Nr 125/XV/2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalety w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

  Nr 126/XV/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Nr 127/XV/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Nr 128/XV/2020 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów.

  Nr 129/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

  Nr 130/XV/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.

  Nr 131/XV/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.

  Nr 132/XV/2020 w sprawie powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.

  W punkcie wolne głosy i informacje poruszano bieżące sprawy.

  Małgorzata Mazur

  Sprawozdanie z XV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM