Czwartek, 22 Lutego 2024  Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  29 grudnia 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyli: Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz. Rada Miejska obradowała w pełnym - 15 osobowym składzie. Zasadniczym tematem obrad było uchwalenie budżetu gminy na rok 2017.

  Po sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, przewodniczący komisji stałych Rady wyrazili opinie o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, odczytana została również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po punkcie, w którym odbyła się dyskusja nad projektem przyszłorocznego budżetu radni jednogłośnie przyjęli uchwały:

  Nr 171/XXIII/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023,

  Nr 172/XXIII/2016 w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.

   

   

  W dalszej kolejności podjęto następujące uchwały:

  Nr 173/XXIII/2016 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok.

  Nr 174/XXIII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

  Nr 175/XXIII/2016  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”.

  Nr 176/XXIII/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

  Nr 177/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat.

  W ostatnich punktach porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej oraz komisji stałych: Oświaty…, Gospodarczej… oraz Budżetu i Finansów przedłożyli plany pracy na 2017 rok.

  Sprawozdanie z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM