Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 1 grudnia 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyli: Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz. Rada Miejska obradowała w pełnym - 15 osobowym składzie.
  W jednym z pierwszych punktów radni podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety (Nr 158/XXII/2016). W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i promocji sportu na terenie miasta Kalety uhonorowany tym tytułem został Pan Henryk Peła – wieloletni działacz Unii Kalety.


  W kolejnych punktach porządku obrad radni wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Rady i burmistrza z okresu międzysesyjnego. Po informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych oraz informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, radni podjęli następujące uchwały:
  Nr 159/XXII/2016 w sprawie wysokości podatku od środków transportowych.
  Nr 160/XXII/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Nr 161/XXII/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017 roku.
  Nr 162/XXII/2016 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017.
  Nr 163/XXII/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  Nr 164/XXII/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  Nr 165/XXII/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  Nr 166/XXII/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  Nr 167/XXII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
  Nr 168/XXII/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tarnogórskiego.
  Nr 169/XXII/2016 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok.
  Nr 170/XXII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
  W ostatnich punktach obrad odbyła się dyskusja na projektem uchwały budżetowej na 2017 rok, a następnie radni zgłaszali bieżące sprawy.

  Sprawozdanie z XXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM