Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  Sprawozdanie z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach W dniu 9 lutego 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyli: Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje. W kategorii na najładniej udekorowane-oświetlone obejście domowe nagrodę odebrała Pani Teresa Galus, za najładniej udekorowaną witrynę sklepową nagrodę odebrała Pani Anny Mańka, zaś za najładniej udekorowany-oświetlony balkon nagrodzony został Pan Brunon Jaszczyk z osiedla na ul. 1 Maja w Kaletach.

   

   

   

   

  Po rocznych sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza radni przyjęli następujące uchwały:

  Nr 178/XXIV/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.

  Nr 179/XXIV/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.

  Nr 180/XXIV/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączeniami.

  Nr 181/XXIV/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

  Nr 182/XXIV/2017 w sprawie wyrażenia opinii.

  Nr 183/XXIV/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

  Nr 184/XXIV/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód”.

  W związku z wnioskiem formalnym złożonym w imieniu Komisji Oświaty… z porządku obrad zdjęto punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w Kaletach. Radni wyrazili również opinię na temat nabycia przez gminę nieruchomości – banku PKO w Kaletach, w punkcie interpelacje i zapytania radnych zgłaszano bieżące sprawy.

   

   

  Sprawozdanie z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM