Środa, 17 Lipca 2024  Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W czwartek 16 września 2021 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Przewodniczyła jej Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
  Po przekazaniu (do protokołu) sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, radni podjęli następujące uchwały:
  Nr 235/XXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego.
  Nr 236/XXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  Nr 237/XXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  Nr 238/XXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  Nr 239/XXVIII/2021 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Kalety do organu regulacyjnego.
  Nr 240/XXVIII/2021 w sprawie 1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalety w roku szkolnym 2021/2022.
  Nr 241/XXVIII/2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2021 rok.
  Nr 242/XXVIII/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.

  W dalszej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Sendel odczytał protokół kontroli z funkcjonowania ustawy świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 r. na terenie Miasta Kalety oraz wpływu nowej umowy na wysokość opłat za wywóz tych odpadów.
  W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

  Małgorzata Mazur

  XVIII sesja Rady Miejskiej

  Sprawozdanie z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM