Środa, 19 Czerwca 2024  Imieniny: Gerwazego, Protazego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W czwartek 6 maja 2021 r. - w trybie zdalnym - odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Przewodniczyła jej Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po przekazaniu (do protokołu) sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, radni wysłuchali informacji z zakresu gospodarki komunalnej oraz gospodarki mieszkaniowej i wynajmu lokali użytkowych na terenie gminy Kalety.

  Następnie kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 rok oraz sprawozdanie z działalności statutowej MOPS za 2020 rok. W trakcie sesji radni podjęli uchwały:

  Nr 207/XXV/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.

  Nr 208/XXV/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Kalety, należnej w 2021 roku.

  Nr 209/XXV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas nieoznaczony lokali stanowiących własność Miasta Kalety dotychczasowemu najemcy.

  Nr 210/XXV/2021 w sprawie dzierżawy nieruchomości.

  Nr 211/XXV/2021 w sprawie dzierżawy nieruchomości.

  Nr 212/XXV/2021 w sprawie dzierżawy nieruchomości.

  Nr 213/XXV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Kalety.

  Nr 214/XXV/2021 w sprawie uznania skargi na dyrektorów gminnych jednostek oświatowych w Gminie Kalety za zasadną.

  Nr 215/XXV/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Teresę Garland w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego- Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

  Nr 216/XXV/2021 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

  Nr 217/XXV/2021 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kalety lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

  Nr 218/XXV/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalety.

  Nr 219/XXV/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Kalety na lata 2021-2030”.

  Nr 220/XXV/2021 w sprawie przystąpienia Miasta Kalety do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

  Nr 221/XXV/2021 w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

  Nr 222/XXV/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap II – Kalety Zielona wraz z przyłączami”.

  Nr 223/XXV/2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2021 rok.

  Nr 224/XXV/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

  W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

  Małgorzata Mazur

   

  widok sali posiedzeń w trakcie obrad Rady Miejskiej w Kaletach

  Sprawozdanie z XXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM