Wtorek, 27 Lutego 2024  Imieniny: Gabriela, Anastazji WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  28 grudnia 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyli: Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz. Rada Miejska obradowała w pełnym - 15 osobowym składzie. Zasadniczym tematem obrad było uchwalenie budżetu gminy na rok 2018.

  Po sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, odczytana została również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po punkcie, w którym odbyła się dyskusja nad projektem przyszłorocznego budżetu radni jednogłośnie przyjęli uchwały:

  Nr 249/XXXIII/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029,

  Nr 250/XXXIII/2017 w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2018 rok.

  W dalszej kolejności podjęto następujące uchwały:

  Nr 251/XXXIII/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.

  Nr 252/XXXIII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.

  Nr 253/XXXIII/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

  Nr 254/XXXIII/2017 w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2018-2022.

  Nr 255/XXXIII/2017  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”.

  Nr 256/XXXIII/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

  Nr 257/XXXIII/2017 zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXII/2017.

  Nr 258/XXXIII/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

  W ostatnich punktach porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej oraz komisji stałych: Oświaty…, Gospodarczej… oraz Budżetu i Finansów przedłożyli plany pracy na 2018 rok.

  W punkcie interpelacje i zapytania radni zgłaszali bieżące sprawy.

  Sprawozdanie z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM