Środa, 19 Czerwca 2024  Imieniny: Gerwazego, Protazego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 20 marca 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyli Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz. Rada Miejska obradowała w pełnym - 15 osobowym składzie.

  W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje, nagrodę odebrały: w imieniu rodziców- córka Państwa Galus oraz Pani Iwona Droździok.   

  Po sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego radni podjęli następujące uchwały:

  Nr 262/XXXV/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”

  Nr 263/XXXV/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Miasta Kalety oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

  Nr 264/XXXV/2018  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalety.

  Nr 265/XXXV/2018  w sprawie nabycia nieruchomości.

  Nr 266/XXXV/2018  w sprawie nabycia nieruchomości.

  Nr 267/XXXV/2018  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

  Nr 268/XXXV/2018  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

  Nr 269/XXXV/2018  w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023”.

  Nr 270/XXXV/2018  zmieniająca uchwałę Nr 260/XXXIV/2018 z dnia 25.01.2018 r.

  Nr 271/XXXV/2018  w sprawie podziału Miasta Kalety na okręgi wyborcze.

  Nr 272/XXXV/2018  w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania wykonania nakładki asfaltowej na ul. Lublinieckiej w Kaletach.

  Nr 273/XXXV/2018  w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok.

  Nr 274/XXXV/2018  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.

  W trakcie obrad radni przyjęli sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok, z działalności statutowej Świetlic Środowiskowych za 2017 rok oraz z działalności MOPS za 2017, a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Sendel przedstawił wyniki kontroli kosztów podróży służbowych Urzędu Miejskiego w Kaletach.

  Radni wyrazili również opinię na temat nabycia przez gminę nieruchomości – banku PKO w Kaletach, w punkcie interpelacje i zapytania radnych zgłaszano bieżące sprawy.

  Sprawozdanie z XXXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM