Sobota, 02 Marca 2024  Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach za 2015 rok  

  Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r. odbyła 8 posiedzeń. Komisja wezwała 22 osoby, z których 17 osób się zgłosiło na posiedzenia komisji.
  Z ww. osobami przeprowadzono rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia odwykowego. Osoby były wzywane na posiedzenie komisji na wniosek rodziny, pracowników socjalnych MOPS w Kaletach, Policji oraz pedagogów szkolnych.
  Wezwane osoby otrzymały skierowanie do uczęszczania w zajęciach terapeutycznych Kaletańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”, a także na zajęcia z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.
  W 2015 roku z konsultacji i zajęć z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień było objętych 25 osób (w sumie 110 spotkań), które odbywały się w budynku Urzędu Miasta.
  W 2015 roku na wniosek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadził postępowania w sprawie dot. wydania Postanowień o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu dla 1 mieszkańca Kalet.
  Komisja wydała 9 pozytywnych postanowień dotyczących pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyłączyła się również do Programu „Bezpiecznie – chce się żyć” realizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Komendą Powiatową Policji w Katowicach, pokrywając koszty dojazdu oraz zakup biletów wstępu dla mieszkańców Kalet.
  Natomiast w kaletańskich gimnazjach został przeprowadzony program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”, który swym zakresem objął zarówno naszą młodzież, wychowawców, pedagogów oraz rodziców.
  Ponadto członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach, w 2015 roku uczestniczyli w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmuje się sprawami dot. przemocy w rodzinie.

  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach za 2015 rok

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM