Piątek, 23 Lutego 2024  Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach za 2016 rok  

  Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r. odbyła 8 posiedzeń. Komisja wezwała 16 osób, z których 11 osób zgłosiło się na posiedzenia komisji.

  Z ww. osobami przeprowadzono rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia odwykowego. Osoby były wzywane na posiedzenie komisji na wniosek rodziny, pracowników socjalnych MOPS w Kaletach, Policji oraz pedagogów szkolnych.

  Wezwane osoby otrzymały skierowanie do uczęszczania w zajęciach terapeutycznych Kaletańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”, a także na zajęcia z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.

  W 2016 roku z konsultacji i zajęć z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień było objętych 19 osób (w sumie 134 spotkania), które odbywały się w budynku Urzędu Miasta.

  W 2016 roku na wniosek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadził postępowania w sprawie dot. wydania Postanowień o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu dla 3 mieszkańca Kalet.

  Komisja wydała 2 pozytywne postanowienia dotyczących pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyłączyła się również do Programu „Bezpiecznie – chce się żyć” realizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Komendą Powiatową Policji w Katowicach, pokrywając koszty dojazdu oraz zakup biletów wstępu dla mieszkańców Kalet.

  Ponadto członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach, w 2016 roku uczestniczyli w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmuje się sprawami dot. przemocy w rodzinie.

  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach za 2016 rok

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM