Wtorek, 28 Maja 2024  Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach za 2017 rok  

  Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. odbyła 8 posiedzeń. Komisja wezwała 20 osób, z których 10 osób zgłosiło się na posiedzenia komisji.

  Z ww. osobami przeprowadzono rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia odwykowego. Osoby były wzywane na posiedzenie komisji na wniosek rodziny, pracowników socjalnych MOPS w Kaletach, Policji oraz pedagogów szkolnych.

  Wezwane osoby otrzymały skierowanie do uczęszczania w zajęciach terapeutycznych Kaletańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”, a także na zajęcia z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.

  W 2017 roku z terapii z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień było objętych 26 osób – mieszkańców Kalet, zajęcia odbywały się w budynku Urzędu Miasta w Kaletach.

  W 2017 roku na wniosek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadził postępowania w sprawie dot. wydania Postanowień o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu dla 2 mieszkańców Kalet.

  Komisja wydała 6 pozytywnych postanowień dotyczących pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyłączyła się również do Programu „Bezpiecznie – chce się żyć”, realizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Komendą Powiatową Policji w Katowicach, pokrywając koszty dojazdu oraz zakup biletów wstępu dla mieszkańców Kalet. Ponadto w roku ubiegłym, na zlecenie ww. Komisji, w kaletańskich szkołach został zrealizowany Program Profilaktyczny „Archipelag Skarbów”.

  Ponadto członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach, w 2017 roku uczestniczyli w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmuje się sprawami dot. przemocy w rodzinie.

  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach za 2017 rok

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM