Poniedziałek, 11 Grudnia 2023  Imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sto lat minęło… Historia Klubu Sportowego „Unia” Kalety w pigułce  

  W roku 2021 największy klub sportowy naszego miasta obchodzi szacowny jubileusz. Kaletańska „Unia” kończy właśnie sto lat działalności, w związku z czym warto wspomnieć na najbardziej istotne wydarzenia w historii jubilatki.

  Początki zorganizowanej aktywności sportowej w mieście Kalety są ściśle związane z powstaniem i działalnością ruchu sokolskiego. 14 lutego 1921 roku w późniejszej dzielnicy Kalet – Jędrysku powstało gniazdo „Sokoła”, dzięki czemu powstał klub sportowy- organizacja żyjąca wówczas przede wszystkim przygotowaniem do zrywu zbrojnego w walce o przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

  Wówczas „Sokół” skupiał zwolenników takich dyscyplin sportowych jak: gimnastyka, lekkoatletyka i piłka nożna. Z braku środków finansowych jako sprzęt ćwiczeniowy musiały wystarczyć drążki przymocowane do drzew. Leśne łąki stanowiły teren do biegania. Piłką nożną była popularna szmacianka, a bramki zrobione były z żerdzi.

  W miarę upływu czasu z drużyn podwórkowych zaczęły powstawać drużyny reprezentujące Kalety w rozgrywkach pomiędzy miejscowościami ościennymi. Już w roku 1925 zespół piłkarski „Sokół” nosił nazwę drużyny Klubu Sportowego „Mała Panew”, a jego prezesem został Franciszek Żur. Dwa lata później drużyny klubu zostały zarejestrowane w okręgowym Związku Piłki Nożnej i zaczęły rozgrywać mecze mistrzowskie w klasie „B”. Klub był również organizatorem zabaw tanecznych, z których cały dochód przeznaczano na zakup niezbędnego sprzętu.

  Od 1930 roku zamierzenia KS „Mała Panew” realizował KS „Strzelec”. Był to klub utworzony przez członków KS „Mała Panew” oraz zawodników i działaczy przyfabrycznej drużyny piłkarskiej. Już wtedy treningi odbywały się dwa razy w tygodniu pod okiem doświadczonej kadry. Zaowocowało to zdobyciem w 1933 roku mistrzostwa klasy C i awansem do ówczesnej ligi B. Wówczas stanowisko prezesa należało do Karola Szastoka. W 1939 r. drużyna KS „Strzelec” zdobyła mistrzostwo ligi B awansując do klasy A.

  Następnie wybuch Drugiej Wojny Światowej spowodował zawieszenie działań sportowych. W tym czasie wielu zawodników i działaczy sportowych przypłaciło życiem swój patriotyzm.

  Rozkwit sfery aktywności fizycznej w naszym mieście nastąpił dopiero w 1945 roku kiedy to odbyły się pierwsze spotkania działaczy, zwolenników sportu. Rezultatem było utworzenie w 1946 roku klubu sportowego, noszącego nazwę Związkowy Klub Sportowy „Papiernia” Kalety z prezesem mgr inż. Januszem Grabowskim i sekcją piłki nożnej. Honorowy patronat nad klubem objął Kaletański Zakład Celulozowo-Papierniczy, który finansował zakupy niezbędnego sprzętu i udzielał pomocy przy budowie urządzeń sportowych.

  W Polsce Ludowej panowały warunki umożliwiające wszechstronny rozwój sportu na wielu płaszczyznach. Zaczęły powstawać nowe sekcje jak: lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, łucznictwo. Z kolei w latach 1949-1952 powstała w naszym mieście sekcja boksu, założona przez wielkiego sympatyka tego sportu - Joachima Macho. Jeszcze wcześniej bowiem w latach 1946-1953 istniała sekcja koszykówki, która nie rozgrywała meczy mistrzowskich, a jedynie uświetniała imprezy i święta okolicznościowe. Natomiast siatkówka mężczyzn jako sekcja istniała w latach 1946-1956, zdobywając niejednokrotnie tytuł mistrza okręgu lublinieckiego. Szczególną aktywnością w tym czasie wykazywały się również żeńskie drużyny w lekkoatletyce, łucznictwie oraz siatkówce.

  U progu pierwszego powojennego dziesięciolecia stosunkowo konsekwentnie realizowała swą działalność sekcja piłki nożnej. W pierwszym zorganizowanym turnieju z udziałem drużyn różnych powiatów zespół piłkarski zdobył pierwszy powojenny puchar.

  W 1951 roku klub zmienił nazwę na Klub Sportowy „UNIA” Kalety, posiadając niestety tylko już tylko dwie sekcje: piłkę nożną i siatkówkę. Czynnikami hamującymi rozwój klubu były: trudności finansowe, brak zawodników, braki niezbędnego sprzętu.

  Od 1957 roku skupiono się głównie na piłce nożnej, bowiem sekcja siatkówki przestała istnieć. Początek lat 60-tych to głównie modernizacja obiektów sportowych. Brak szatni, łaźni czy toalet spowodował starania o budowę stadionu sportowego, który oddano do użytku już w 1961 roku. Powstało także boisko reprezentacyjne i treningowe do piłki nożnej, skocznie do skoków w dal i wzwyż, oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Przy stadionie sportowym wybudowano obiekt socjalny z szatniami, łaźnią, magazynem, świetlicą oraz pokojem sędziowskim. Dalej powstało boisko do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej.

  W innej części miasta odrestaurowano kort tenisowy, wybudowano basen kąpielowy, dwa pawilony sportowe z pomieszczeniem dla sekcji tenisa stołowego i podnoszenia ciężarów. Możliwość wybudowania tych wszystkich obiektów i urządzeń sportowych była możliwa dzięki pomocy wieloletniego patrona klubu – Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych oraz Zakładów Przemysłu Leśnego w Kaletach. Byli to jedni z pierwszych sponsorów klubu. Wybudowanie tak kompleksowych obiektów sportowych spowodowało rozwój i poszerzenie działalności sportowej i aktywności fizycznej. W 1966 roku powstała sekcja tenisa stołowego, później piłki ręcznej i podnoszenia ciężarów.

  W 1972 r. prezesem klubu został Rajmund Przybyłek. Pod koniec 1973 roku z pracy w klubie zrezygnował kierownik i instruktor sekcji Tadeusz Mazur, co spowodowało, iż w 1974 roku sekcja podnoszenia ciężarów została rozwiązana. W sekcji piłki ręcznej także nastąpiły zmiany. Powołano nowego kierownikaAlfreda Szmalenberga, dzięki czemu drużyna zaczęła odnosić sukcesy, m. in. awansując do kasy „A”. W sezonie 1983- 1984 drużyna zajęła 3 miejsce w gronie zespołów klasy „A”. Jednakże na przełomie 1984/1985 sekcja przestała istnieć. Jednym z powodów była rezygnacja z funkcji kierownika Alfreda Szmalenberga i instruktora sekcji Andrzeja Lipińskiego.

  Lata 70-te to najlepszy okres w działalności sekcji tenisa stołowego. W roku 1971 drużyna „Unii” uzyskała awans do klasy okręgowej. Indywidualne sukcesy odnieśli zawodnicy klubu na Mistrzostwach Powiatu. Nowy sezon mistrzowski 1977/78 sekcja tenisa stołowego rozpoczęła w nowym systemie gier. Po raz pierwszy tenisiści rozpoczynali rozgrywki w oddzielnych zespołach męskich i żeńskich. Drużyna męska składała się z 6 zawodników, a żeńska z 5 zawodniczek. Coraz trudniejsza sytuacja zaistniała począwszy od sezonu 1978/1979. Z drużyny męskiej jak i żeńskiej odeszło kilkoro doświadczonych zawodników i zawodniczek. Z pracy w klubie zrezygnował instruktor Jan Berbesz.

  Początek lat 90-tych przyniósł wiele zmian w sferze polityki całego kraju, jak i na arenie międzynarodowej, co nie pozostaje bez wpływu na działalność małych klubów sportowych.

  W klubie „Unia” Kalety w tym czasie działały tylko dwie sekcje: piłki nożnej i tenisa stołowego. Wzmiankując o poczynaniach tenisistów należy wspomnieć o sezonie 1988/99, który dla tej sekcji był niezwykle udany. Drużyna uczestniczyła w rozgrywkach mistrzowskich w klasie wojewódzkiej zajmując 3 miejsce. Jednak znacznie trudniejsza stała się sytuacja sekcji tenisa stołowego na początku lat 90 -tych. Wpływ na to miało wiele czynników, m.in.: brak środków transportu czy sali gdzie można by było przeprowadzać treningi. Następstwem tego było odejście z sekcji czołowych zawodników. Kierownikiem sekcji od roku 1990 był Franciszek Jonik. Ważny dla sekcji był także sezon 1995/96, w którym nastąpiło kilka zmian organizacyjnych. W dniu 19.05.1995 r. sekcja tenisa stołowego zawarła umowę z kaletańską firmą, na podstawie której przybrała nazwę „UniaSekor”. Drugą zmianą było wprowadzenie 11 zespołowej grupy III ligi tenisa stołowego. W roku 1996 nowym kierownikiem i trenerem sekcji tenisa stołowego został Antoni Jeż.

  W roku 1999 na prośbę kierownika sekcji Zarząd Klubu podjął uchwałę z dnia 01.08.1999 r. w celu usamodzielnienia się tej sekcji. W nazwie pozostał człon nazwy „Unia”, a cała nazwa sekcji brzmiała: Samodzielna Sekcja Tenisa Stołowego „Unia - Sekor” Kalety.

  Obok sekcji tenisa stołowego, w klubie pomimo licznych problemów działała sekcja piłki nożnej skupiająca wokół siebie kaletańskie dzieci oraz młodzież. W sekcji istniały drużyny: juniorów, trampkarzy i seniorów. W roku 1990 trenerem pierwszej drużyny został Damian Jelonek. Znamienny dla Klubu był sezon 1993/94, w którym zauważono wyraźny regres piłki nożnej. Brak dyscypliny wśród zawodników i liczne kontuzje, przekładały się na niezadowalające zarząd wyniki. Poprawa wyników nastąpiła już w jesiennej rundzie sezonu 1994/95, kiedy to powrócili do gry podstawowi zawodnicy naszego klubu. Poza meczami mistrzowskimi w 1995 roku piłkarze „Unii” Kalety rozegrali kilka meczy kontrolnych i towarzyskich z następującymi drużynami: rezerwą GKS „Ruch” Radzionków, z III ligową rezerwą RKS „Raków” Częstochowa oraz goszczącą w Kaletach drużyną z Vitkova.

  Upadłość Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach w 1994 roku spowodowała degradację obiektów sportowych w mieście. Niegdyś prężnie działające: basen kąpielowy wraz z kortami tenisowymi, klub młodzieżowy „Papirus” i sauna zostały zamknięte. Stadion sportowy wraz z boiskiem do piłki ręcznej i strzelnicą były w coraz gorszym stanie.

  Po upadku fabryki stadion i budynek socjalny przeszły na własność Skarbu Państwa. Przez dłuższy czas nie przeprowadza się na nich żadnego generalnego remontu, jedynie w 1999 r. remont łaźni a w latach 2002-2005 zostało wyremontowane ogrodzenie i zainstalowano oświetlenie boiska bocznego (dzięki dotacji z U. M. Kalety i pieniądzom sponsorów). Dopiero w 2006 roku stadion stał się własnością Miasta Kalety. Zaczęła się jego gruntowna modernizacja. W 2006 roku przeprowadzono remont dachu i szatni zaś w 2008 roku pozostałe pomieszczenia: świetlicę klubową i magazyn. W dalszych latach zmodernizowana została murawa stadionu– zainstalowano profesjonalny system zraszania. Zmodernizowano bieżnię lekkoatletyczną, powstały tez nowe trybuny dla kibiców i boisko wielofunkcyjne. Budynek klubowy poddano termomodernizacji, odnowiono boisko boczne, które zyskało oświetlenie. W zachodniej części obiektu wybudowano tor rolkowy, który poprowadzono częściowo na terenie zlikwidowanej strzelnicy.

  W sezonie 2020/2021 w klubie działają dwie sekcje– piłki nożnej i tenisa stołowego. Pierwsza drużyna piłkarzy występuje w Lidze Okręgowej Okręgu Częstochowa, zaś tenisiści walczą w 3 Lidze Śląskiej. „Unia” prowadzi też w tych dyscyplinach kilka prężnie działających grup dziecięcych i młodzieżowych. Oprócz tego przy klubie działa też siatkówka dziewcząt na poziomie amatorskim.

  Działalność KS „Unia” finansowana jest obecnie z dotacji Miasta Kalety przekazywanych corocznie po konkursie ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz z pieniędzy przekazywanych przez firmy sponsorujące oraz sponsorów indywidualnych.

  Jeżeli przepisy związane z panującą obecnie pandemią ulegną do tego czasu zmianie– na miesiąc maj planuje się zorganizowanie obchodów jubileuszu KS „Unia” na obiekcie przy ul. Fabrycznej. Tygodniowy event poświęcony szacownej jubilatce zakończyłby się wówczas weekendem, podczas którego celebrować będziemy kolejne „Dni Kalet”.

  Sto lat minęło… Historia Klubu Sportowego „Unia” Kalety w pigułce

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM