Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • VII konferencja w sprawie rozwoju Zielonej  

  W miniony piątek, 3 marca 2017 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Zielona, odbyła się już VII konferencja w sprawie rozwoju naszej rekreacyjnej dzielnicy miasta.
  Spotkanie otworzył burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, który powitał zaproszonych gości, a następnie przedstawił prezentację multimedialną na temat celów, jakie udało się zrealizować w Zielonej w roku ubiegłym. Sukcesem było m.in. sfinansowanie przez Nadleśnictwo Świerklaniec dużej drewnianej wiaty grillowej, która stanęła na parkingu przy ulicy Stawowej, wzbogacenie oferty wypożyczalni o deski SUP, a także zamontowanie na terenie zbiorników wodnych samoobsługowej stacji naprawy rowerów.
  Druga część prezentacji na temat planów w sprawie rozwoju Zielonej przedstawiona została przez prof. Magdalenę Żmudzińską-Nowak i dra Jerzego Wojewódkę z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Autorami koncepcji na wzbogacenie infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej oraz krajobrazowej okolic zbiorników wodnych była młodzież z działających przy uczelni kół naukowych "+IKAWA" i "ROKOKO", którzy gościli w Zielonej na warsztatach studenckich w lipcu ub. roku. Głównym pomysłem jest zorganizowanie w naszej rekreacyjnej dzielnicy „Zielonej Szkoły” dla dzieci, które mogłyby wypoczywać w otoczeniu lasów sosnowych. Lasy te, ze względu na swoją specyficzne właściwości, zdrowotnie wpływają na ludzki organizm. Zrodził się również pomysł pływającej sceny, na której odbywać by się mogły koncerty lub przedstawienia teatralne, zaś obserwująca je publiczność śledziła by je z perspektywy ławeczek usytuowanych na grobli łączącej dwa zbiorniki. Na tej samej grobli stanęłaby również wieża widokowa z wyjściami obserwacyjnymi na 4 strony świata, która mogłaby również spełniać rolę przeciwpożarową. Ciekawym pomysłem przedstawionym w prezentacji był prom linowy, którym można by się było dostać na wyspę z wiatrakiem, a także sama renowacja tego obiektu.
  Burmistrz Klaudiusz Kandzia poinformował, że Miasto będzie dążyć do zrealizowania tych ciekawych koncepcji zagospodarowania terenu w Zielonej i ma nadzieję, że w ciągu roku lub dwóch, chociaż część pomysłów będzie mogła zostać urzeczywistniona.
  Następnie wyraził wdzięczność wszystkim przedstawicielom podmiotów, dzięki którym Zielona co roku pięknieje, rozwija się i staje się miejscem, w którym chce się wypoczywać i chce się do niego powracać.
  Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot odniósł się do wniosku złożonego przez Miasto Kalety na budowę kanalizacji m.in. na terenie Zielonej. Stwierdził, że ta trafna decyzja Miasta o realizacji tego zadania z udziałem środków WFOŚiGW jest jedną z ostatnich szans wykonania kanalizacji na terenach zlokalizowanych poza aglomeracją.
  Na zaproszenie burmistrza miasta Kalety Klaudiusza Kandzi, w spotkaniu udział wzięli: Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW w Katowicach, Włodzimierz Błaszczyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec, Robert Gorzelak – zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin, Piotr Biernat reprezentujący Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach, Janusz Skoczek z oddziału Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Częstochowie, Andrzej Makowski – prezes Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak i dr Jerzy Wojewódka z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Jacek Haładaj – leśniczy z Zielonej, Jerzy Chalimoniuk - leśniczy z Kolonii Woźnickiej, Tomasz Olczyk – Komendant Komendy Policji w Kaletach, Robert Kuder – prezes PZW Koło Kalety, Izabela Cogiel – zastępca prezesa stowarzyszenia Nasze Kalety, przedstawiciele mediów, a także mieszkańcy Zielonej oraz radni rady miasta Kalety: przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, wiceprzewodnicząca Janina Perz, Irena Nowak, Mirosława Potempa, Teresa Mryka, Kazimierz Złotosz, Ryszard Sendel, Grzegorz Krupa, Alojzy Rupik, Krzysztof Rogocz i Piotr Kuder.


   

  VII konferencja w sprawie rozwoju Zielonej

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM