Czwartek, 13 Czerwca 2024  Imieniny: Lucjana, Antoniego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

  • Walne zebranie sprawozdawcze LKS Małapanew Kuczów  

    W niedzielę 22 lutego 2014 r. w siedzibie Ludowego Klubu Sportowego Małapanew Kuczów odbyło się w drugim terminie Walne Zebranie Sprawozdawcze. Tym razem udało się zebrać kworum i spotkanie miało swoją moc wiążącą. Na przewodniczącego spotkania jednogłośnie wybrany został Pan Zygmunt Mirowski. W pierwszych punktach porządku zebrania Prezes Klubu oraz Skarbnik zarządu przestawili członkom sprawozdania z działalności za 2014 rok, które zostały przyjęte i zarząd otrzymał absolutorium. Z ramienia władz samorządowych Miasta Kalety w zebraniu wziął udział burmistrz Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Irena Nowak oraz radna Teresa Mryka i radny Krzysztof Rogocz. Burmistrz w swoim wystąpieniu omówił zasadność rozdziału środków finansowych na zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2015 r., a także poinformował o planach remontowych na obiekcie sportowym w Kuczowie.

    Walne zebranie sprawozdawcze LKS Małapanew Kuczów

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM