Niedziela, 03 Marca 2024  Imieniny: Maryny, Kunegundy, Tycjana WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZW Koło Kalety  

  Dnia 8 stycznia w Miejskim Domu Kultury  odbyło się zebranie sprawozdawczo– wyborcze Koła PZW Kalety. Zebranie przebiegało wg następującego porządku:

  1.  Otwarcie zebrania, przywitanie członków Koła, przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW Częstochowa oraz zaproszonych gości.

  2. Uczczenie minutą ciszy zmarłych w minionym roku kolegów wędkarzy.

  3. Wręczenie odznaczeń.

  4. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

  5. Wybór komisji mandatowej.

  6. Wybór Komisji Wyborczej.

  7. Odczyt protokołów z pracy:

  - Zarządu,

  - Skarbnika,

  - Społecznej Straży Rybackiej,

  - Sądu Koleżeńskiego,

  - Komisji Rewizyjnej.

  8. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

  9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

  10. Omówienie uchwał Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu.

  11.Zabranie głosu przez Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzię.

  12. Zabranie głosu przez przedstawiciela Policji Zatwierdzenia preliminarza budżetowego Koła.

  13. Ustalenie składu liczbowego Zarządu i organów Koła oraz sposobu głosowania.

  14. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  15. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów na Prezesa Koła, członków i organów Zarządu.

  16. Wybory.

  W efekcie przeprowadzonych wyborów wybrano 9-osobowy zarząd w składzie: Robert Kuder– prezes, Jerzy Pakuła, Arkadiusz Meryk, Seweryn Cichoń, Alfred Kąkol, Adrian Czeluśniak, Jacek Lubos, Tomasz Stroba, Gerard Golus- członkowie zarządu.

  Komisję rewizyjną stanowią: Rudolf Golek, Leon Obłączek, Franciszek Musik, Mirosław Ferenc.

   W skład sądu koleżeńskiego weszli: Andrzej Kocyba, Ryszard Nowak, Adam Stępień, Franciszek Kocyba.

  17.Podjęcie uchwały o wysokości ekwiwalentu na działalność statutową za nieodpracowany czyn na rzecz Koła.

  Ekwiwalent pozostał w nie zmienionej kwocie 40 zł.

  18. Dyskusja na temat zbiornika licencyjnego w Kaletach.

  W punkcie tym przegłosowano m.in. podwyższenie wymiaru ochronnego karpia do 35 cm i lina do 30 cm. Do ryb limitowanych na zbiorniku dołączyły węgorz i jaź. Wysokość opłaty za drugie zezwolenie ustalono na 120 zł. Ilość wydawanych rocznie zezwoleń podwyższono do 100 sztuk.

  19. Wolne głosy i wnioski.

  20. Zatwierdzenie uchwał i wniosków.

  21. Zamknięcie zebrania.

   

   

  Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZW Koło Kalety

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM