Wtorek, 28 Marca 2023  Imieniny: Anieli, Sykstusa, Jana WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Wsparcie osób niepełnosprawnych w Kaletach  

   

  Gmina Kalety przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 został opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

  INFORMACJE O PROGRAMIE
  Wartość otrzymanego finansowania: 47.430 zł.

  CEL PROGRAMU
  Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

  ADRESACI PROGRAMU
  Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka. Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

  KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?
  • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
  • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
  • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

  KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
  • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
  • Członkowie rodziny,
  • Opiekunowie prawni.

  NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?
  Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi).
  W 2021r. programem obejmujemy 5 osób niepełnosprawnych w tym 2 niepełnosprawnych dzieci.

  Program jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

   

  Wsparcie osób niepełnosprawnych w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM