Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety – Zachód”  

  Informujemy że od dnia 28 września do 29 października 2021 roku w Urzędzie Miejskim istnieje możliwość zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt w siedzibie jest udostępniony do wglądu zainteresowanym osobom w godzinach 8:00-14:00, ponadto z projektem można zapoznać się na stronie biuletynu informacji publicznej Miasta Kalety (poniżej znajduje się interaktywny odnośnik do ww. materiałów).

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godz. 16ºº w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 Uwagi do planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

  Uwagi do planu należy składać do Burmistrza Miasta Kalety, na piśmie, na adres 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2 lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@kalety.pl, a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kalety.

   

  Więcej informacji

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety – Zachód”

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM