Wtorek, 28 Marca 2023  Imieniny: Anieli, Sykstusa, Jana WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w kaletańskich szkołach  

  Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r. Do egzaminu przystąpiło 69 uczniów, 2 uczniów z przyczyn zdrowotnych nie przystąpiło do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w terminie dodatkowym, tj. 7, 8 i 9 lipca br. Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista z Kalet przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Uczniowie, którzy w czerwcu przystąpili do zamykającego naukę w szkole podstawowej egzaminu ósmoklasisty, 31 lipca otrzymali swoje wyniki.

  Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki procentowe dla poszczególnych szkół. Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania w arkuszach egzaminacyjnych odnosiły się również do wymagań przypisanych do wcześniejszych etapów edukacyjnych. Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na diagramie oraz ich wykorzystania w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym.

   

     język polski   matematyka  język angielski
  Średnia ogólnopolska 59% 46% 54%
  Zespół Szkół Publicznych w Kaletach 55,30% 40,70% 49,68%
  Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku 56% 35,33% 44,46%

   

  Dorota Mańczak

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty w kaletańskich szkołach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM