Środa, 29 Maja 2024  Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Zebranie Sprawozdawcze OSP Kalety  

  W dniu 17 marca 2018 r. w restauracji „GOŚCINNA” w Kaletach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach.

  Gośćmi tego spotkania byli: Pan Eugeniusz Ptak – przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach, Pan Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety, Pan Krzysztof Rogocz – radny Rady Miejskiej w Kaletach, bryg. mgr inż. Piotr Krężel – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, podkom. mgr Tomasz Olczyk – Komendant Komisariatu Policji w Kaletach.

  Otwarcie zebrania dokonał druh Henryk Złotosz – prezes OSP, który powitał zaproszonych gości i strażaków przybyłych na zebranie sprawozdawcze OSP. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Henryka Złotosza.

  Członkowie Zarządu OSP złożyli sprawozdania: z działalności OSP za 2017 rok - Dh Łukasz Kłosek, sprawozdanie finansowe za 2017 rok – Dh Michał Maruszczyk, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP za 2017 rok – Dh Zdzisław Kozak.

  W przedstawionych sprawozdaniach z działalności OSP za 2017 rok szczególną uwagę zwrócono na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla miejscowej jednostki oraz szkolenie strażaków w zakresie ratownictwa technicznego, kierowania ruchem drogowym, udzielania pierwszej pomocy.

  Po dyskusji nad sprawozdaniami, na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie walnego zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP.

  Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Komendant Powiatowy PSP w Tarnowskich Górach bryg. Piotr Krężel w swoim wystąpieniu przedstawił statystykę wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w 2017 roku stwierdzając ogólnie, że nastąpił znaczny wzrost wyjazdów do samych pożarów. Podziękował strażakom z naszej jednostki OSP za gotowość bojową strażaków, która jest bardzo wysoka. W swojej wypowiedzi podkreślił, że jednostka OSP Kalety jest chwalona za dużą mobilność i fachowe wyszkolenie.

  Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia na wstępie swojego wystąpienia podziękował Komendantowi Powiatowemu PSP w Tarnowskich Górach za bardzo dobrą współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz miasta Kalety. Jednocześnie podziękował strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach za ich dotychczasową działalność na rzecz miasta, za czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta i powiatu tarnogórskiego.

  Szczególne podziękowanie skierował do Dh Kazimierza Złotosza który w Radzie Miejskiej przewodniczy komisji gospodarczej, za zgłaszanie potrzeb dla miejscowej jednostki OSP oraz pomoc w uzyskaniu dotacji na zakup nowego sprzętu pożarniczego.

  Jednocześnie poinformował zebranych, że pozyskano w roku bieżącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 środki finansowe w kwocie 148 tysięcy złotych na „Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety”, w ramach którego będzie zakupiony lekki samochód ratowniczy oraz łódź płaskodenna z silnikiem motorowym.

  Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz miasta zapewnił strażaków o dalszej, dobrej współpracy ze strony władz miasta na rzecz rozwoju jednostki OSP. Życzył strażakom bezpiecznego udziału i powrotu z akcji ratowniczo – gaśniczych. Podkom. Tomasz Olczyk – Komendant Komisariatu Policji w Kaletach podziękował strażakom z naszej jednostki OSP za bardzo szybki dojazd do akcji ratowniczo – gaśniczych. W swojej wypowiedzi podkreślił, że na terenie miasta i powiatu tarnogórskiego jest coraz więcej różnych zagrożeń. Strażacy i policjanci powinni odbyć wspólne szkolenia w zakresie bezpiecznego kierowania ruchem drogowym podczas akcji, żeby kiedyś nie doszło do potrąceń strażaków i policjantów.

  Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, była okazja wymienić poglądy i uwagi oraz zgłosić postulaty do realizacji na przyszłość.

  Marian Marmajewski

     Zebranie Sprawozdawcze OSP Kalety

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM