Niedziela, 26 Marca 2023  Imieniny: Larysy, Emanyela, Teodora WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OSP Kalety  

  W dniu 12 marca 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach. Gośćmi tego spotkania byli: Pan Eugeniusz Ptak – przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach, Pan Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety, Pan Krzysztof Rogocz – radny Rady Miejskiej w Kaletach, st. kpt. Zbigniew Lar – kierownik sekcji kwatermistrzowsko – technicznej Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach, podkom. Tomasz Olczyk - Komendant Komisariatu Policji w Kaletach.
  Otwarcia zebrania dokonał druh Adrian Galios – prezes OSP, który przewodniczył również zebraniu. Członkowie Zarządu OSP złożyli sprawozdania: z działalności OSP za 2015 rok - Dh Kazimierz Złotosz, sprawozdanie finansowe za 2015 rok – Dh Jerzy Molenda, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP za 2015 rok – Dh Zdzisław Kozak.
  W przedstawionych sprawozdaniach z działalności OSP za 2015 rok szczególną uwagę zwrócono na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz środków do usuwania i unieszkodliwiania rozlewisk substancji niebezpiecznych. Podkreślono również duże zaangażowanie się strażaków w organizowane szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego i udzielania pierwszej pomocy.
  Po dyskusji nad sprawozdaniami, na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie walnego zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP. Następnie, zgodnie z porządkiem walnego zebrania przystąpiono do wyboru: zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP, delegatów na Zjazd Powiatowy ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Powiatowego ZOSP RP. W głosowaniu jawnym członkowie walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego dokonali wyboru:
  1. Zarządu OSP w następującym składzie: Prezes – Złotosz Henryk, Naczelnik – Kłosek Łukasz, z-ca Naczelnika Złotosz Kazimierz, Sekretarz – Marmajewski Marian, Skarbnik – Maruszczyk Michał, Gospodarz – Myrcik Alfred,
  2. Komisji Rewizyjnej w składzie: Przewodniczący – Kozak Zdzisław, Sekretarz – Polk Marek, Członek – Marzec Zdzisław. Delegatami na Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Tarnowskich Górach zostali wybrani: Kozak Zdzisław, Janczyk Czesław i Breguła Jerzy.
  Przedstawicielami OSP do składu Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowskich Górach zostali wybrani: Złotosz Kazimierz i Kłosek Łukasz.
  Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia złożył gratulacje nowo wybranemu Zarządowi OSP i zapewnił o dalszej, dobrej współpracy ze strony władz miasta na rzecz rozwoju jednostki OSP. Jednocześnie podziękował byłemu zarządowi OSP Kalety za dotychczasową bardzo dobrą współpracę, a strażakom OSP za duże zaangażowanie się w pracach społecznych na rzecz ochrony przeciwpożarowej miasta oraz czynny udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Podziękował również strażakom za czynny udział w uroczystościach państwowych i kościelnych odbywających się na terenie miasta oraz w zabezpieczeniu miejscowych festynów i imprez. Szczególne podziękowanie skierował do byłego Prezesa OSP Dh Adriana Galiosa i byłego Naczelnika OSP Dh Kazimierza Złotosza za dotychczasową bardzo dobrą współpracę, za duże zaangażowanie się na rzecz ochrony przeciwpożarowej naszego miasta oraz pomoc w uzyskaniu dotacji na zakup nowego sprzętu pożarniczego.
  Miłym akcentem było wręczenie przez Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzię i przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusza Ptaka, byłemu prezesowi OSP Adrianowi Galiosowi i byłemu naczelnikowi OSP Kazimierzowi Złotosz podziękowań oraz kwiatów.
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Pan Eugeniusz Ptak złożył gratulacje nowo wybranemu zarządowi oraz życzył wszystkim strażakom bezpiecznego udziału w prowadzonych akcjach ratowniczo – gaśniczych. Podkom.
  Tomasz Olczyk - Komendant Komisariatu Policji w Kaletach podziękował strażakom za dotychczasową dobrą współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej naszego miasta. W swoim wystąpieniu podkreślił również dobrą współpracę w zabezpieczeniu miejscowych imprez. Życzył strażakom bezpiecznego udziału w prowadzonych akcjach ratowniczo – gaśniczych.
  St. kpt. Zbigniew Lar – kierownik sekcji Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach podziękował strażakom za duże zaangażowanie się w prowadzonych akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta i powiatu tarnogórskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił, że nasza OSP Kalety wyposażona jest w bardzo dobry sprzęt pożarniczy. Duże podziękowania skierował na ręce Burmistrza Miasta – Klaudiusza Kandzi za bardzo dobrą współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu tarnogórskiego.
  Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, była okazja wymienić poglądy i uwagi oraz zgłosić postulaty do realizacji na przyszłość.

  Marian Marmajewski
  Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OSP Kalety

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM