Środa, 19 Czerwca 2024  Imieniny: Gerwazego, Protazego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OSP Kalety  

  W dniu 28 sierpnia 2021 r. w sali konferencyjnej w Miejskim Domu Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach. Gośćmi tego spotkania byli: Pan Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety, Pani Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach, st. bryg. mgr Adam Lachowicz - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, członek wspierający: Krzysztof Rogocz.

  Otwarcie zebrania dokonał Prezes OSP druh Henryk Złotosz, który powitał zaproszonych gości i strażaków przybyłych na zebranie sprawozdawcze OSP. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Adriana Galiosa. Członkowie Zarządu OSP złożyli sprawozdania: z działalności OSP za 2020 rok – druh Kazimierz Złotosz, sprawozdanie finansowe za 2020 rok – druh Michał Maruszczyk, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP za 2020 rok – druh Zdzisław Kozak. W przedstawionych sprawozdaniach z działalności OSP za 2020 rok szczególną uwagę zwrócono na zakup nowego wyposażenia dla strażaków w tym specjalistycznej odzieży, hełmów i butów oraz wyposażenia MDP.

  Po dyskusji nad sprawozdaniami, na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie walnego zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP.

  Następnym punktem spotkania były wybory nowego składu zarządu OSP oraz komisji jak i członków do delegatury na zjazdy i zebrania. Prezesem OSP został druh Henryk Złotosz, Naczelnikiem druh Michał Maruszczyk, zastępcą naczelnika druh Kazimierz Złotosz.

  Po zawiązaniu nowego składu zarządu, głos zabierali zaproszeni goście. Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia na wstępie swojego wystąpienia podziękował Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach za bardzo dobrą współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz miasta Kalety. Jednocześnie podziękował strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach za ich dotychczasową działalność na rzecz miasta, za czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta i powiatu tarnogórskiego. Burmistrz miasta poinformował również o projekcie nowej remizy strażackiej dla OSP Kalety, który będzie gotowy do końca bieżącego 2021 roku. Szczególne podziękowanie skierował do druha Kazimierza Złotosza, który w Radzie Miejskiej przewodniczy komisji gospodarczej, za zgłaszanie potrzeb dla miejscowej jednostki OSP oraz pomoc w uzyskaniu dotacji na zakup nowego sprzętu pożarniczego. Na spotkaniu wyróżnieni zostali druhowie : druh Daniel Zowada otrzymał brązowy medal zasługi dla pożarnictwa, druh Czesław Janczyk wyróżniony został krzyżem św. Floriana.

  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. mgr Adam Lachowicz w swoim wystąpieniu przedstawił statystykę wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w 2020 roku. Podkreślił, że Kaletańska OSP jest w czołówce pod względem wyjazdów do zdarzeń, w roku poprzedzającym straż uczestniczyła w ok. 100 interwencjach.

  Szczególne podziękowania zostały skierowane dla Burmistrza Kalet za wkład poniesiony w utrzymanie wysokiej gotowości bojowej naszej jednostki OSP. Dzięki współpracy pomiędzy PSP a Miastem Kalety st. bryg. mgr Adam Lachowicz przekazał Burmistrzowi Kalet protokół przekazania ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego o wartości ok 100 tyś zł, który już nie długo będzie służył OSP w Kaletach.

  Natomiast Naczelnik Kaletańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, druh Kazimierz Złotosz wystąpieniem w imieniu wszystkich strażaków podziękował Burmistrzowi Miasta Kalety za wkład włożony w utrzymanie wysokiego poziomu technicznego wyposażenia jednostki OSP w Kaletach dzięki któremu mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej w sytuacjach kryzysowych. Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz miasta zapewnił strażaków o dalszej, dobrej współpracy ze strony władz miasta na rzecz rozwoju jednostki. Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, była okazja wymienić poglądy i uwagi oraz zgłosić postulaty do realizacji na przyszłość.

  zebranie sprawozdawczo wyborcze

  zebranie sprawozdawczo wyborcze

  Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OSP Kalety

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM