Sobota, 02 Marca 2024  Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Zmiany w systemie oświaty od roku szkolnego 2016/2017  

  Poniżej przedstawiamy ważne zmiany w ustawie o systemie oświaty od roku szkolnego 2016/2017, które dotyczą obowiązku przedszkolnego i szkolnego.
  Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków określa ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego.
  Utrzymane zostaje też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich. Obowiązek szkolny obowiązuje dzieci siedmioletnie. Jednak nowelizacja ustawy przewiduje również, że od nowego roku szkolnego dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do I klasy szkoły podstawowej pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  Ponadto zapisy ustawy, o której mowa powyżej  umożliwiają   dzieciom  urodzonym  w 2009 roku, które jako sześciolatki rozpoczęły w  roku szkolnym 2015/2016 naukę w I klasie szkoły podstawowej, ponowne zapisanie ich do I klasy w przyszłym roku szkolnym tj. 2016/2017. Rodzice będą mieli czas na złożenie takiego wniosku do dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, w terminie do dnia  31 marca. Dziecko, którego rodzice tak zdecydują, nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promocji do klasy II. Do końca bieżącego roku szkolnego będzie mogło kontynuować naukę w klasie I lub korzystać  z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.
  Analogicznie dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do II klasy szkoły podstawowej, na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.
  Zapisy znowelizowanej ustawy o systemie oświaty w przypadku takiej gminy jak Kalety określają , że jeśli do klasy I w roku szkolnym 2016/2017 zapisanych zostanie do 11 uczniów, wówczas burmistrz może wskazać w terminie do dnia 15 czerwca  2016 r. jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną  niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

  Zmiany w systemie oświaty od roku szkolnego 2016/2017

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM