Poniedziałek, 22 Kwietnia 2024  Imieniny: Kai, Leonii, Sotera WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Zachęcamy mieszkańców Kalet do zgłaszania wniosków w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego  

  Do 3 sierpnia 2020 r. mieszkańcy naszego powiatu mogą zgłaszać propozycje zadań do przyszłorocznego Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego. Kwota jaka przeznaczona zostanie na przedsięwzięcia wynosi 400.000 zł. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć zadań realizowanych w obrębie powiatu tarnogórskiego. Kwota przeznaczona na tegoroczny budżet obywatelski podzielona została na dwie części. 180.000 zł na realizację projektów w gminach z liczbą mieszkańców poniżej 10 tys. tj.: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn oraz 220.000 zł w gminach z liczbą powyżej 10 tys.mieszkańców tj.: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice.

  więcej
  Zachęcamy mieszkańców Kalet do zgłaszania wniosków w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego
 • Postanowienie o zwołaniu XVIII sesji - nadzwyczajnej - Rady Miejskiej w Kaletach  

  Informujemy, iż w dniu 26 czerwca 2020 r., (piątek) o godz. 12.00, odbędzie się w trybie zdalnym XVIII sesja – nadzwyczajna – Rady Miejskiej w Kaletach.

  więcej
  Postanowienie o zwołaniu XVIII sesji - nadzwyczajnej - Rady Miejskiej w Kaletach
 • Bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć wifi4EU Kalety już możliwy!  

  Od kilku tygodni na terenie Miasta Kalety funkcjonuje bezpłatna sieć dostępu do Internetu. Zadanie zrealizowane zostało w ramach programu WiFi4Eu. Na ten cel Miasto Kalety ze środków Unii Europejskiej pozyskała 100% dotację w kwocie 15.000 euro. Urządzenia umożliwiające dostęp do bezpłatnej sieci zabudowane zostały w następujących lokalizacjach:

  więcej
  Bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć wifi4EU Kalety już możliwy!
 • ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie dotacji  

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Termin składania wniosków od 30 czerwca do 13 lipca 2020 r. Zakresy tematyczne:
  P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych
  P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących

  ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie dotacji
 • Mini ogród botaniczny zachwyca wyglądem  

  Od kilku dni ciągle pada. Deszczowa pogoda nie nastraja zbyt optymistycznie, szczególnie o tej porze roku. Jednak spragnione wody rośliny, które wiosną nie otrzymały jej za wiele, mogą właśnie teraz rosnąć i rozkwitać. Przyszkolny ogródek botaniczny na ul. 1 Maja, na zagospodarowanie którego nasze Miasto otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach, ma się wspaniale, w tej mogłoby się wydawać niesprzyjającej aurze. Rośliny się ukorzeniły i po roku od nasadzenia możemy dostrzec jak nabierają właściwych kształtów. Za kilka lat ogród będzie piękną ozdobą centrum naszego miasta.

  więcej
  Mini ogród botaniczny zachwyca wyglądem
 • „Bitwa o wozy” – czyli zawalczmy o kolejny nowy samochód strażacki dla OSP Kalety  

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło profrekwencyjny konkurs dla gmin do 20 tyś. mieszkańców, w którym nagrodą jest nowoczesny średni samochodów ratowniczo-gaśniczy. Szesnaście gmin, w których frekwencja w wyborach prezydenckich 28 czerwca 2020 r. będzie najwyższa, otrzyma środki na sfinansowanie w całości wozu strażackiego o wartości 800 tysięcy złotych.
  Zachęcamy naszych mieszkańców do wzięcia udziału w najbliższych wyborach prezydenckich, a tym samym zawalczenia o kolejny samochód ratowniczy dla kaletańskiej OSP.

  więcej
  „Bitwa o wozy” – czyli zawalczmy o kolejny nowy samochód strażacki dla OSP Kalety
 • Stanica rowerowa w Truszczycy w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego  

  Miasto Kalety przesłało swoje zgłoszenie do plebiscytu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. W tym roku do konkursu zgłoszona została stanica rowerowa w Truszczycy, która wzbogaciła infrastrukturę turystyczną w naszym mieście i jest chętnie odwiedzanym miejscem przez miłośników wycieczek rowerowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz sympatyków naszej miejscowości do udziału w głosowaniu internetowym, które potrwa od 1 – 31 sierpnia 2020 r. Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego. Jego celem jest m.in. promocja realizacji architektonicznych kształtujących przestrzenie publiczne poprawiające jakość życia mieszkańców regionu.

  Stanica rowerowa w Truszczycy w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego
 • Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego  

  Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbędzie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Poniżej porządek obrad.

  więcej
  Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego
 • Statystyka bezrobocia w mieście Kalety  

  Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia na dzień 30.04.2020 roku przedstawiała się następująco:
  – Powiat Tarnogórski 5,1%;
  – Województwo Śląskie 4,2%;
  – Kraj 5,8%.
  W gminie Kalety, wg stanu na dzień 31.05.2020 r. było 252 bezrobotnych, w tym 162 kobiety. 29 osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, w tym 17 kobiet.

  więcej
  Statystyka bezrobocia w mieście Kalety
 • Rusza nowy Program „Sportowe Wakacje+”  

  Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Jego celem jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także zajęć, turniejów, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca 2020 roku.

  więcej
  Rusza nowy Program „Sportowe Wakacje+”
 • Orkiestra Dęta z Kalet przyłączyła się do akcji #GaszynChallenge  

  Miejska Orkiestra Dęta z Kalet z przyjemnością odpowiedziała na wyzwanie Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi do #GaszynChallenge i  przyłączyła się do zbiórki na rzecz chorej Sandry https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengesandra Dziękujemy naszej kaletańskiej Orkiestrze za udział w akcji!
  Do #GaszynChallenge dyrektor MDK Kalety Marian Lisiecki nominuje:
  - Tarnogórską Orkiestrę Dętą przy TCK w Tarnowskich Górach pod dyrekcją Marka Misia
  - Miejski Dom Kultury w Ustroniu
  - Základní umělecká škola Vítkov
   

  Orkiestra Dęta z Kalet przyłączyła się do akcji #GaszynChallenge
 • Pomoc Miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ofiar Katynia w Kaletach Zielonej  

  Wzorem lat poprzednich Gmina Kalety zadeklarowała pomoc dla powiatu tarnogórskiego na realizację inwestycji drogowych w naszym mieście. Tym razem pomoc dotyczy projektu przebudowy nawierzchni jezdni ulicy Ofiar Katynia w Kaletach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarnogórską do skrzyżowania z ul. Wierzbową oraz budowy ciągu pieszo - rowerowego na ww. odcinku, w wysokości 50 % kosztów wykonania ww. zadania. Po przeprowadzeniu przez powiat przetargu na ww. cel najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 82 000 zł.

  więcej
  Pomoc Miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ofiar Katynia w Kaletach Zielonej
 • Powszechny spis rolny 2020  

  W roku 2020 na terenie całego kraju, również i w naszym mieście, przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Prace spisowe prowadzone będą w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

  – osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

  – osób prawnych;

  – jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

  Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Formami przekazywania danych jest samopis internetowy, wywiad telefoniczny lub bezpośredni w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

  Szczegółowe informacje o spisie dostępne na stronie: https://rolny.spis.gov.pl/

  więcej
  Powszechny spis rolny 2020
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2020 r.  

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu maju 2020 roku. Próbki do badań pobrane zostały z czterech punktów poboru.

  więcej
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2020 r.
 • Spłonął most na Małej Panwi łączący Kuczów z Truszczycą  

  Wczoraj, 16 czerwca 2020 r., doszło do pożaru, podczas którego częściowo spłonął drewniany most na rzece Mała Panew łączący Kuczów z Truszczycą. Most ten od kilkunastu lat był nieczynny z powodu złego stanu technicznego, jednakże z powodu wczorajszego pożaru korzystanie z obiektu jest surowo wzbronione. Dlatego obowiązuje całkowity zakaz wstępu na obiekt, który stanowi strefę zagrożenia, a przebywanie na nim grozi śmiercią lub kalectwem. Do konstrukcji mostu przymocowany jest rurociąg zasilający w wodę mieszkańców Truszczycy.

  więcej
  Spłonął most na Małej Panwi łączący Kuczów z Truszczycą

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM