Wtorek, 16 Lipca 2024  Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Podaj stan licznika inkasentowi  

  Z dniem 18 maja 2020 r. ( poniedziałek ) zostaje wznowiona działalność inkasenta. W obecnej sytuacji należy osobiście podać stan licznika wodomierza inkasentowi, który wystawi fakturę. Nie będzie jednak możliwości uregulowania należności gotówką u inkasenta, a jedynie poprzez przelew bankowy.

  Podaj stan licznika inkasentowi
 • Złagodzenie restrykcji związanych z liczbą wiernych uczestniczących w Mszach Świętych  

  Podczas ostatniej konferencji prasowej Premiera RP i Ministra Zdrowia, na której przedstawiony został trzeci etap łagodzenia obostrzeń w walce z pandemią, poinformowano również o zmniejszeniu restrykcji związanych z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego. Od niedzieli 17 maja br. podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2.
  Po ustaleniach z proboszczami kaletańskich parafii, zgodnie z metrażem poszczególnych kościołów, w świątyniach może jednocześnie przebywać:
  - parafia w Jędrysku 48 wiernych,
  - parafia w Miotku 36 wiernych,
  - parafia w Drutarni i Bruśku odpowiednio 22 i 12 wiernych.

  Złagodzenie restrykcji związanych z liczbą wiernych uczestniczących w Mszach Świętych
 • Kolejna pomoc dla kaletańskich przedsiębiorców  

  Burmistrz Miasta Kalety wydał zarządzenia mające na celu pomóc kaletańskim przedsiębiorcom, którzy ucierpieli na skutek pandemii, wrócić do normalnej działalności w okresie „odmrażania” gospodarki. Do końca roku 2020 przedsiębiorstwa te zostały zwolnione z opłaty za dzierżawę powierzchni reklamowej oraz za ogłoszenia drobne i reklamy o objętości do ½ strony w Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety. Szczegółowe informacje poniżej:

  ZARZĄDZENIE nr 0050.49.2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Kalety
  ZARZĄDZENIE nr 0050.50.2020 w sprawie cennika ogłoszeń i reklam w Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety

  Kolejna pomoc dla kaletańskich przedsiębiorców
 • Trzeci etap łagodzenia obostrzeń w walce z koronawirusem  

  Dzisiaj, 13 maja 2020 r., podczas konferencji prasowej Premiera RP i Ministra Zdrowia przedstawiony został trzeci etap łagodzenia wcześniej nałożonych obostrzeń w walce z pandemią. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Rządu od 18 maja br. m.in. będziemy mogli skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów, a także zjeść w restauracji, kawiarni, barze oraz w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej). Od najbliższego poniedziałku będzie można również prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zwiększyły się także limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych.

  więcej
  Trzeci etap łagodzenia obostrzeń w walce z koronawirusem
 • Pomoc dla kaletańskich przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości  

  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych czyli tzw. Tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe przepisy w zakresie podatku od nieruchomości. Zgodnie z nimi Rada Gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienie z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z obecną sytuacją, jak również może przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu. W związku z powyższym, 27 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Kaletach podjęła dwie uchwały udzielające pomocy w zakresie podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci pandemią.

  więcej
  Pomoc dla kaletańskich przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości
 • Walka z niską emisją w budynkach użyteczności publicznej na finiszu  

  Burmistrz Miasta Kalety ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową Termomodernizację budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego 43. Kotłownia i instalacje centralnego ogrzewania. Jest to pierwszy przetarg na realizacje tej inwestycji z szerokiego zakresu składającego się na całość przedsięwzięcia. W planach oprócz wykonania modernizacji kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania jest docieplenie ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, a także montaż instalacji fotowoltaicznej.

  więcej
  Walka z niską emisją w budynkach użyteczności publicznej na finiszu
 • W tym roku nie rozpoczniemy projektowania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Drutarni  

  Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną nie przewiduje się rozpoczynania nowych zadań projektowych, w tym realizacji projektu budowy chodnika wzdłuż DW 789 w Kaletach – Drutarni. Województwo Śląskie po raz drugi odmówiło przyjęcia pomocy Miasta Kalety na realizację ww. zadania. Rada Miejska w tegorocznym budżecie przygotowanym przez burmistrza na realizację opracowania budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni przeznaczyła 86 000,00 zł.

  więcej
   W tym roku nie rozpoczniemy projektowania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Drutarni
 • Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przebudowę drogi gminnej, ul. Witosa w Kaletach”  

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę drogi gminnej, ul. Witosa w Kaletach”. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Miasto Kalety, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety nie później niż do 26 maja 2020 r. godz. 10:00. Komunikacyjnie ul. Witosa stanowi dojazd do innych dróg bocznych w Jędrysku takich jak Morcinka, Korfantego i Moniuszki. Planowany termin zakończenia prac budowlanych określony został na 15 września 2020 r.

  więcej
  Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przebudowę drogi gminnej, ul. Witosa w Kaletach”
 • Majowy numer "Biuletynu Informacyjnego"- tylko na stronie www.kalety.pl  

  Poniżej prezentujemy najnowszy, majowy numer "Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety". Niestety, ze względu na pandemię, aby zachować zasady bezpieczeństwa, numer, podobnie jak numer kwietniowy, nie ma swojej wersji papierowej i dostępny jest jedynie online na oficjalnej stronie internetowej miasta Kalety.

  więcej
  Majowy numer
 • Ruszył nabór dla przedsiębiorców „Inwestycje w MŚP”  

  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs „Inwestycje w MŚP”, który jest elementem Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Nabór jest odpowiedzią na aktualną sytuację gospodarczą, dzięki czemu firmy mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania ich konkurencyjności oraz zachowania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego. Wnioski można składać do 23 czerwca 2020 r.

  więcej
  Ruszył nabór dla przedsiębiorców „Inwestycje w MŚP”
 • Możliwość otrzymania 2.080 zł lub 1.300 zł świadczenia postojowego  

  Jest to świadczenie dla przedsiębiorców w wysokości 2.080 zł albo 1.300 zł mające na celu zrekompensowanie utraty przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w związku z epidemią korona wirusa. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został ogłoszony stan epidemii. Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia - pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

  więcej
  Możliwość otrzymania 2.080 zł lub 1.300 zł świadczenia postojowego
 • Uwaga nowe terminy wizyt osób bezrobotnych w punktach gminnych  

  Poniżej podajemy informację o terminach wizyt osób bezrobotnych i poszukujących pracy w punktach gminnych prowadzonych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach.

  więcej
  Uwaga nowe terminy wizyt osób bezrobotnych w punktach gminnych
 • Prawie milion złotych unijnych środków w kaletańską edukację  

  Miasto Kalety realizuje  projekt unijny pt. „Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety” w szkołach podstawowych w Kaletach i Kaletach Miotku. Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, językowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

  więcej
  Prawie milion złotych unijnych środków w kaletańską edukację
 • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w centrum miasta  

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kaletach do dnia 9 czerwca 2020 r. do godziny 9.30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10.00.

  więcej
  Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w centrum miasta

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM