Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Nieruchomości

 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 341  
  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego , stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2016 r.

 • Informacja o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 28.06.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz zasiedlonych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 12 lipca 2016 r.

  więcej
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 340  
  więcej
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 339  
  więcej
 • Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 338  

  W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym” Urząd Miasta Kalety zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 338. W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 - od dnia 29 lutego 2016 roku do dnia 30 marca 2016 roku.

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej  

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej:

  - działka nr 2661/133 o powierzchni 0,0114 ha,
  - nieruchomość niezabudowana,
  - położenie: Kalety, ul. Krótka, karta mapy 1 Jędrysek,
  - przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
  - planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MN104 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  więcej
 • Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 24.11.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.
  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 24 listopada do dnia 15 grudnia 2015 r.

  więcej
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety  

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety.

  Nieruchomość nr 1:
  nieruchomość gruntowa niezabudowana, położenie: Kalety, ul. B.Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek, uzbrojenie: energia elektryczna, przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00084727/3 jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety, działka nr 512/64 o powierzchni 0,0035 ha,
  cena wywoławcza – 1 600 zł,
  wadium – 300 zł.
  Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

  Nieruchomość nr 2:
  nieruchomość gruntowa niezabudowana, położenie: Kalety, ul. B.Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek, uzbrojenie: energia elektryczna, przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00084728/0 jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety, działka nr 513/64 o powierzchni 0,0035 ha,
  cena wywoławcza – 1 600 zł,
  wadium – 300 zł.
  Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży, położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej – działka nr 2661/133, stanowiącej własność Gminy Kalety. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 12 listopada 2015 r. do dnia 2 grudnia 2015 r.

 • Informacja o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 06.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 6 października do dnia 27 października 2015 r.

  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego (działki nr: 512/64 i 513/64), stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 29 września 2015 r. do dnia 21 października 2015 r.

  więcej
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety  

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety.

  więcej
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego  

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego.

  I nieruchomość: działka nr 3676/70 o powierzchni 0,0755 ha,

  II nieruchomość: działka nr 3677/70 o powierzchni 0,0821 ha,

  więcej
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym niegraniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety  

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety: nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym – działka nr 1110/124, położenie: Kalety, ul. Tarnogórska, przy drodze wojewódzkiej DW 908, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, karta mapy 1 Zielona.

  więcej

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM