Piątek, 21 Czerwca 2024  Imieniny: Alicji, Alojzego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Vitkov

Współpraca Kalety Vitkov

Od wielu lat gmina Kalety współpracuje z zaprzyjaźnionym miastem Vitkov (Republika Czeska). Wszystko zaczęło się w 1993 roku, kiedy to władze tych miast zadeklarowały chęć współpracy. Przede wszystkim współpraca rysuje się na niwie edukacyjnej i kulturalno-sportowej. Każdego roku dzieci i młodzież uczniowie szkół uczestniczą w rozgrywkach sportowych międzyszkolnych raz w Kaletach i raz we Vitkovie. Innym przejawem współpracy międzyszkolnej jest międzynarodowy konkurs matematyczny, w którym biorą udział uczniowie zaprzyjaźnionych miast. Atrakcją cieszącą się dużą popularnością są coroczne spotkania Miejskiej Orkiestry Dętej z Kalet z Szkolną Orkiestrą z Vitkova. Koncerty dawane przez obydwie orkiestry są ogromnym wydarzeniem dla mieszkańców obu miast. Kolejną grupę angażującą się w wymianę pomiędzy miastami tworzą strażacy. Współpraca między nimi przejawia się w dość nietypowy sposób. Nie mogą oni zaprezentować swoich zdolności w czasie „akcji”, a jedynie na pokazach strażackich i w czasie symulacji pewnych zdarzeń oraz turniejach piłkarskich. Kolejną dziedziną współpracy jest sport. We współpracy tej uczestniczą sportowcy należący do KS Unii Kalety i LKS Małapanew Kuczów. Na wyjazdach prezentują oni swoje umiejętności i dobrą formę, konkurując ze sportowcami czeskimi. Spotkania wszystkich wymienionych grup odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku, przy czym jedne z nich mają miejsce w Kaletach, a drugie w Vitkovie. Należy nadmienić, że tak owocna współpraca jest zasługą przede wszystkim władz miejskich, które uczestniczą we wszystkich w/w spotkaniach, ale nie tylko. Współpraca odbywa się również na płaszczyźnie samorządowej, polegającej na wymianie doświadczeń związanych z działalnością zarządzania gminami. Cieszy to, że współpraca rozwija się nie tylko na stopie samorządowej z władzami miast, a zaczyna obejmować coraz większe kręgi i grupy społeczne działające na terenie obu miast.

Historia Vitkova

Miasto Vitkov wraz z grodem Wikštein zostało założone w 2 połowie XIII wieku przez Witka z Kravaře. Pierwsza pisemna wzmianka o tym mieście pochodzi z 1301 roku z listu

z Budišova ze sprawy sądowej dotyczącej przynalezności wioski Dolejši Kunčice, aby „brała nauki w sprawach sądowych” w sądzie miejskim w Vitkowie. Król Ludwik Jagielloński udzielił miastu prawa targu w roku 1523. Miasto Vitkov wraz z zamkiem Wikštein i okolicznymi wioskami przechodziło do rąk różnych właścicieli, którymi byli głównie: Birkowié z Násila, Plankarowié z Kynšperka oraz Oderšci z Lideřova. W latach 1713–1714 tutejszy właściciel Państwa Vitkovskiego Wipplar von Ulschitz zbudował zamek barokowy w Hornej Vsi
w Vitkovie (obecnie część areału szpitala). W 1776 gród Wikstein został opuszczony i popadł stopniowo w ruinę.

W 1802 Państwo Vitkovskie zakupił Emanuel Zawisza z Osenic, a w 1875 samo miasto Vitkov. Wtedy już istniał  tu magistrat, a samo miasto było częścią powiatu opawskiego.

Mieszkańcy Vitkova zajmowali się przede wszystkim uprawą roli, rzemiosłem i handlem. Najbardziej rozwijało się tu rzemiosło płócienne. W 1835 roku w Vitkovie było 35 mistrzów tkackich. Dlatego też pierwsze sklepy, które tu powstały, to sklepy tekstylne. W 1858 roku założono w Vitkowie rękawiczkarnię, a dwa lata później skład towarowy firmy Eisenberg
z Wiednia. W 1863 wiedeńska firma Imlauer utworzyła tu przędzalnię jedwabiu. W wynajętych domach umieszczono 40 stanowisk, na których wyrabiano jedwabne stroje. Kolejny zakład tekstylny założony w 1874 przez Friedmana, zatrudniał już 400 osób. W 1866 nad rzeką Morawicą w Dolinie Annin zbudowano papiernię.

Pierwsze informacje o szkolnictwie w Vitkovie pochodzą z XVI w. Szkoła ta była szkołą ewangelicką, a po 1630 roku przeszła do kościoła katolickiego (rekatolizacja Śląska). Pierwszy murowany budynek szkolny postawiono w roku 1803, a w 1876 wybudowano nowy  dwupiętrowy budynek szkolny.

Od połowy XIX w do Vitkova dołączano kolejne osady. W 1850 roku do miasta należały już Nýtek, Poštredni Dvůr, Vesekla i Dolni Ves, w 1920 dołączono Horni Ves. W 1957 przyłączono Podhradi, nazywane do 1952 Dolnim Vikštejnem. W 1975 roku dołączono z kolei Lhotka, Nové Těchanovice i Čermna, a w końcu 1979 Jelenice i Větřkovnice. W 1992 Čermna
i Vetrkovnice ponownie się jednak usamodzielniły.

W I połowie XVIII w wybudowano w Klokočovie zamek barokowy, ale po przebudowie
w latach 60. XX wieku zatracił on swój zabytkowy charakter. Kościół św. Andrzeja został wzniesiony w 1807 roku. W Lhotce stoi kaplica św. Krzyża z 1777, a Nové Těchanovice posiadają Mękę Pańską z XIX w.

W latach 1850 – 1866 Vitkov był siedzibą sądu okręgowego. 15 X 1891 oddano tu do użytku linię kolejową. W początkach XX wieku wykonano kanalizację i chodniki, a na święta Bożego Narodzenia 1904 roku miasto oświetliła pierwsza elektryczna lampa.

Istotnym obiektem w mieście jest neogotycki kościół Wniebowzięcia NMP zbudowany  w latach 1913 – 1918. Kościół cmentarny z początków XVII w odbudowano po pożarze z 1851 roku, kiedy to spłonęła większa część miasta. Zachowała się w nim późnogotycka figura Panny Marii Boleściwej, barokowe figury św. Barbary i św. Katarzyny oraz droga krzyżowa wykonana przez Guntera w 1771 roku. W ogrodzie parafialnym stoi figura św. Floriana z II połowy XVIII w. Przed szkołą na ulicy Opavskej znajduje się pomnik z 1886 roku przedstawiający szwajcarskiego pedagoga Pestalozziego.

W okresie międzywojennym wybudowano w mieście  salę gimnastyczną, kino oraz bank.

Wojna w Vitkove zakończyła się 4 V 1945. W wyniku działań wojennych zniszczono południową i wschodnią stronę rynku. Ludność niemiecka  musiała opuścić miasto, a na jej  miejsce przybyli nowi osiedleńcy.


Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM