Radca Prawny odpowiada na pytania

data: 2012-08-29 08:42:30
pytanie:
Jestem współwłaścicielką domu, małżonek już nie żyje. Nie nastąpił jeszcze podział drugiej części majątku na mnie i dzieci. Życie z synem pod jednym dachem staje się już bardzo przykre, w dodatku ma z żoną własny dom, w którym nie mieszka a nie chce się do niego przeprowadzić. Proszę o informację, czy muszę starać się sądownie o nakaz eksmisji?
Dziękuję za odpowiedź.

odpowiedź:
Z treści przedstawionego pytania wynika, że małżonek był współwłaścicielem nieruchomości. W tej sytuacji należy w pierwszej kolejności przeprowadzić sądowe stwierdzenie nabycia spadku po małżonku. Jeżeli nie pozostawiono testamentu w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci wraz z małżonkiem i może się okazać, że syn - z tytułu spadkobrania - jest współwłaścicielem nieruchomości, a więc ma również prawo do posiadania rzeczy. Sposobem wyjścia ze stanu współwłasności jest dział spadku, który można przeprowadzić u notariusza, pod warunkiem zgodnego złożenia oświadczeń woli, lub w postępowaniu sądowym.
data: 2012-08-14 21:49:49
pytanie:
Dzień dobry.
Mam pytanie czy na zaciągnięcie kredytu na remont dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (małej wspólnoty) zgodę muszą wyrazić wszyscy właściciele, czy wystarczy, że wyrazi ją większość właścicieli ?

odpowiedź:
W omawianym pytaniu mamy do czynienia z tzw. małą wspólnotą mieszkaniową, do której w sprawach zarządu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że do rozporządzenia rzeczą wspólną lub dla czynności przekraczającej czynność zwykłego zarządu wymaga się zgody wszystkich współwłaścicieli. W pozostałych przypadkach ( czynności nie przekraczające zwykłego zarządu ) decyduje zgoda większości współwłaścicieli. Niestety ustawodawca nie zdefiniował w kodeksie cywilnym co należy rozumieć pod pojęciem czynności przekraczającej lub nie przekraczającej zwykłego zarząd rzeczą wspólną, odsyłając w tym zakresie do dorobku doktryny i judykatury prawa, a nade wszystko okoliczności konkretnej sprawy. Orzecznictwo sądowe kwalifikuje czynność zwykłego zarządu jako załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacja rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym. W tym znaczeniu zaciągniecie zobowiązania pieniężnego z przeznaczeniem na remont dachu nieruchomości wspólnej będzie traktowane jako czynność nie przekraczająca zwykłego zarządu, do której wymagana jest zgoda większości współwłaścicieli.
data: 2012-06-04 14:42:53
pytanie:
Szanowny panie Mecenasie.
Bardzo proszę o poradę .
Otóż w latach sześćdziesiątch u .w . przeprowadzono niesprawiedliwie komasacje gruntów całej wioski m. in . naszego gospodarstwa rolnego , w wyniku której Tata ( właściciel gospodarstwa ) otrzymał jedną piątą ziemi ornej tej samej klasy jak wcześniej posiadał tylko w jednym kawałku ,a wcześniej było 11 części . Dużą część tych pól zabrały i zalesiły lasy państwowe . Tata nie mógł sie z tym pogodzić ,aż do śmierci . ( Zmarł 3 lata temu ) . Ja jestem córką , pragnę zrekompensować jego krzywdę .a zarazem moją i moich dzieci i odzyskać choćby część utraconego majątku .Bardzo proszę o odpowiedż co mam robić .Z góry bardzo serdecznie dziękuję.

odpowiedź:
W oparciu wyłącznie o treść zapytania nie jestem w stanie odpowiedzieć na nie. Konieczne byłoby zbadanie dokumentów sprawy, a nade wszystko proponuję ewentualne spotkanie w kancelarii.
data: 2012-06-04 10:08:41
pytanie:
Zwracam się z takim zapytaniem. Zgubiłem, bądź ktoś ukradł mi dowód osobisty w kwietniu. W dniu 1.06.2012 przyszło mi wezwanie do zapłaty od firmy Mini Credyt w wysokości 688 zł. wraz z odsetkami.Umowa została zawarta 17.04.2012. Sprawę tą zgłosiłem na policji. Firma ta deklaruje się, że aby uzyskać pożyczkę należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach, wysłać 1 gr z swojego konta, po czym zostanie zawarta umowa. Jestem studentem studiów dziennych i nie uzyskuję żadnych przychodów. W dniu zawarcia rzekomej umowy, t.j. 17.04.2012 prowadziłem konferencję na uniwersytecie w Opolu przy obecności ok. 200 zaproszonych gości. Jakie mam podjąć kroki prawne w tej sprawie?

odpowiedź:
Proponuję Panu wystosowanie pisma do firmy, w którym wyjaśni Pan zaistniałą sprawę. Do pisma proszę załączyć kopie dokumentów potwierdzających fakt zgłoszenia zagubienia dowodu osobistego ewentualnie również dokument potwierdzający Pana obecność w dniu podpisania umowy na uczelni w Opolu z zagrożeniem, iż w razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego podejmie Pan kroki prawne w celu udowodnienia wskazywanych w piśmie okoliczności. Jeżeli rzeczywiście doszło do podpisania umowy na podstawie Pana dokumentów to mamy do czynienia z przestępstwem, i dlatego należy to możliwie szybko zgłosić na Policji lub w Prokuraturze.
data: 2012-05-26 14:17:44
pytanie:
dzien dobry panu. mam takie pytanie. jak wyglada sprawa wyprowadzania psa na spacer. czy jak jest na smyczy to musi miec kaganiec? dodam ze jest to owczarek niemiecki więc nie należy do grupy psów agresywnych chyba.

odpowiedź:
Proponuję w pierwszej kolejności ustalić, czy sprawca posiadał ubezpieczenie OC, a jeżeli tak, to z którym ubezpieczycielem zawarł umowę. Następnie proszę się zwrócić do ubezpieczyciela o likwidację szkody wypadkowej. Jej wysokość oraz rodzaj ( odszkodowanie, zadośćuczynienie lub renta ) jest uzależnione od okoliczności konkretnej sprawy i nie da się powyższych kwestii zakwalifikować jednakowo do wszystkich tego typu spraw.
data: 2012-05-02 19:09:30
pytanie:
Co można zrobić w sytuacji kiedy sąsiad pół metra od naszego płotu hoduje bażanty? Jest wiosna czy lato i nie da się spać z zamkniętym oknem, a tu od 4 rano słychać tylko pisk i zgrzyt. Czy to nie podpada pod zakłócanie ciszy nocnej? Jest na to jakiś paragraf?

odpowiedź:
Sytuacja, którą Pan przedstawił w pytaniu mogłaby wyczerpywać znamiona wykroczenia z art. 51 Kodeksu wykroczeń, tj. zakłócania ciszy nocnej. Proszę pamiętać, że strona podmiotowa wskazanego tu wykroczenia wymaga udowodnienia umyślności działania sprawcy, charakteryzującej się świadomym i celowym lekceważeniem norm zachowania, co znacznie może utrudnić osiągniecie zamierzonego celu. Poza powyższym istnieje możliwość zwrócenia się do Sądu Rejonowego z pozwem cywilnym w sprawach o naruszenie prawa sąsiedzkiego w postaci tzw. immisji i żądaniem nakazania sąsiadowi zaniechania naruszeń, które uniemożliwiają ponad przeciętną miarę z korzystania z własnej nieruchomości.
data: 2012-04-23 19:19:36
pytanie:
Witam, mam pytanie dotyczące prawa spadkowego. Rodzice sporządzili testament, w którym zaznaczyli, że po ich śmierci to ja odziedziczę dom (w którym obecnie razem z nimi mieszkam). Mam jednak starszą siostrę, której rodzice kilka lat temu przepisali mieszkanie w innej miejscowości, w której obecnie mieszka z mężem. Czy po śmierci rodziców będę musiała sądzić się z siostrą o prawo własności domu lub wypłacać jej zachowek?

odpowiedź:
Z siostrą oczywiście nie będzie Pani musiała się procesować o własność nieruchomości. Zakładam, że nieruchomość, którą w testamencie rodzice Panu przeznaczyli wyczerpuje cały spadek albowiem w takiej sytuacji będzie Pani traktowana jako spadkobierca a nie zapisobierca. Siostrze przysługiwać będzie jednak roszczenie o zachowek. Jego wysokość wynosi co do zasady połowę tego, co dziedziczyłaby gdyby rodzice testamentu nie sporządzili. Proszę jednak pamiętać, że na należny siostrze zachowek zalicza się darowizny, które rodzice za życia siostrze podarowali.
data: 2012-02-29 15:16:09
pytanie:
Dzień dobry, ja mam takie pytanie moi znajomi się rozwodzą, mąż miał podobno koleżanke/kochankę zwał jak zwał. I moje pytanie jest następujące: czy owa kobieta będzie musiała być i zeznawać na sprawie rozwodowej, czy może odmówić zeznawać w owej sprawie, czy też warto się spotkać z adwokatem tego Pana w celu ustalenia? Pozdrawiam

odpowiedź:
Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się w Sądzie i złożyć zeznania. Zeznanie nieprawdy lub jej zatajenie grozi odpowiedzialnością karną. Przypadki, w których świadek ma prawo odmówić zeznań enumeratywnie wymieniono w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego i dotyczą one głównie więzów pokrewieństwa świadka ze stroną. Świadek ma również możliwość odmowy odpowiedzi na pytanie, jeżeli odpowiedź mogłaby go narazić na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo doprowadzić do pogwałcenia tajemnicy zawodowej. W tej sytuacji wspomniana w pytaniu kobieta będzie zobowiązana stawić się w Sądzie i złożyć zeznania o ile Sąd Okręgowy dopuści dowód z jej przesłuchania
data: 2012-02-15 20:56:43
pytanie:
Witam .
Jestem mieszkanką Kalet . Jako że w okresie zimowym palimy w piecach kieruję do Pana zapytanie odnośnie spalin i kłębów dymu wychodzących z komina mojego sąsiada . Mój szanowny sąsiad .. wiekowy mężczyzna pali w piecu i wydobywający się dym uniemożliwia nam życie . Około 2 razy dziennie przez ponad godzine nie ma czym oddychać ! Nie można wyjść z dzieckiem na podwórko , ani uchylić okna z powodu tego smrodu . Kłęby są tak wielkie i ogromnie śmierdzą jakby palił w tym piecu jakieś tworzywa plastikowe i gumy albo coś gorszego ! Mam ponagrywane filmiki kamerą i porobione zdjęcia , bo potem nikt by nie uwierzył jak sąsiad daje ''popalić'' ! Chciałabym zapytać czy jest jakaś miara emisji spalin lub coś w stylu rozporządzenia że można palić w piecu ale nie zanieczyszczać sąsiadom życia ! W dosłownym tego słowa znaczeniu . Proszę serdecznie o poradę ! Z góry dziękuję i pozdrawiam

odpowiedź:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach obowiązuje zakaz termicznego unieszkodliwiania odpadów poza przewidzianymi do tego celu spalarniami. Naruszenie tego zakazu może grozić odpowiedzialnością karną. Na gruncie prawa cywilnego właściciel nieruchomości, który ponad przeciętną miarę zakłóca korzystanie z nieruchomości sąsiednich można zostać zobowiązany do powstrzymania się - w tym przypadku - od spalania śmieci w piecu. Zgodnie z regułą rozkładu ciężaru dowodu w sprawach cywilnych udowodnienie wszystkich faktów, spoczywa właśnie na Pani albowiem z nich wywodzi Pani skutki prawne.
data: 2011-12-28 19:15:32
pytanie:
Witam serdecznie!!
Mam pytanie odnośnie tego czy osoba zameldowana na okres tymczasowy może wyrobić sobie dowód osobisty. Stary został zgubiony. Z góry dziękuje za odpowiedź.

odpowiedź:
W sytuacji, w której doszło do utraty dowodu osobistego dotychczasowy posiadacz ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie najbliższy organ gminy ( lub polską placówkę konsularną ), która wyda zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Następnie osoba ta powinna złożyć wniosek o wydanie kolejnego dowodu osobistego. Sam fakt zameldowania na pobyt czasowy nie stanowi przeszkody do wydania dowodu osobistego. Zgodnie bowiem z art. 37 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych w dowodzie osobistym zamieszcza się między innymi dane dotyczące adresu miejsca zamieszkania na pobyt stały lub w razie jego braku – adresu zamieszkania na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, która w sposób kompleksowy reguluje kwestie związane z dopełnieniem obowiązku meldunkowego.
1 do 10 z 19
poprzednie | następne
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl