orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Miasto Kalety pozyskało 12.000 zł dotacji z budżetu Województwa Śląskiego

Z przyjemnością informujemy, iż Miasto Kalety pozyskało dodatkowe środki finansowe. W dniu 17.09.2013 r. została podpisana Umowa pomiędzy Wicemarszałkiem Woj. Śląskiego a Burmistrzem Miasta Kalety dot. przyznania i przekazania dotacji z budżetu woj. śląskiego w wysokości 12.000 zł na realizację zadania pn. Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów) funkcjonujących na terenie województwa śląskiego o nazwie „Ja i Ty – zawsze razem”. Całkowity koszt zadania wynosi 20.000 zł, z czego 40% stanowi wkład własny gminy. Uczestnictwo w ww. konkursie odbyło się z inicjatywy pracownika świetlicy środowiskowej „Przystań” – Pani Moniki Ulbricht oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień, za co należą im się słowa podziękowania za trud włożony w przygotowanie wniosku o pozyskanie ww. dotacji.

 

Urząd miejski w Kaletach otrzymał certyfikat "Bezpieczny Urząd"

W lipcu oraz sierpniu br. w Urzędzie Miejskim w Kaletach oraz podległych jednostkach organizacyjnych przeprowadzony został audyt bezpieczeństwa danych osobowych oraz audyt legalności oprogramowania. W wyniku audytu stwierdzono, że Urząd Miejski oraz podległe jednostki spełniają ustawowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych oraz legalności oprogramowania. Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 26 września br. prezes uprawnionej firmy audytorskiej Fundacji Polkom Audit Consulting Group z Łodzi wręczył Burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi certyfikat ochrony danych osobowych "Bezpieczny Urząd" oraz certyfikat legalności oprogramowania.

  zobacz więcej ->

Urząd miejski będzie zarządcą miejskich wodociągów

Obecny zarządca miejskich wodociągów firma PRIM S.A. znajdujący się obecnie w upadłości likwidacyjnej poinformował oficjalnie Miasto Kalety o zamiarze wypowiedzenia umowy na eksploatację sieci wodociągowej. W związku z powyższym najprawdopodobniej od 1 stycznia 2014 r. Urząd Miejski w Kaletach będzie obsługiwał miejskie wodociągi. Obecnie Urząd Miejski przygotowuje się technicznie i organizacyjnie do przejęcia tego zadania. Dołożymy wszelkich starań aby dla mieszkańców Kalet korzystających z wodociągów zmiana operatora była niezauważalna zarówno pod względem finansowym jak i jakościowym. Celem miasta jest ciągła modernizacja sieci i poprawa jakości usług wodociągowych dla mieszkańców oraz utrzymanie jak najniższej możliwej ceny wody.

 

Relacja z mistrzostw w strzelectwie pneumatycznym - Kalety 2013

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym 2013, które w dniach od 14-15 września br. odbywały się na terenach wokół zbiorników wodnych w Zielonej. Relację przygotowała TG Stacja.

 

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" – V edycja

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - V edycja" na okres od 16 września 2013 r. do 18 października 2013 r. oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową.

  zobacz więcej ->

W Kaletach odbyła się konferencja kardiologiczno-edukacyjna

27 września 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyła się konferencja kardiologiczno-edukacyjna, która zorganizowana została przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Ślaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Miasto Kalety.

  zobacz więcej ->

Nowa jakość na odcinku Kalety – Kluczbork

Rewitalizacja 44 obiektów inżynieryjnych - w tym 14 mostów, 10 wiaduktów, 20 przepustów; remont 43 przejazdów, 77 rozjazdów i 28 peronów; wymiana nawierzchni na blisko 136 km torów. To tylko niektóre działania mające na celu poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork w ramach projektu POIiŚ 7.1-70 "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork", który ubiega się o finansowanie prezez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  zobacz więcej ->

Klubowy turniej skata sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Kalety

Klubowy turniej skata sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Kalety odbył się w sobotę 28 września w Miejskim Domu Kultury w Kaletach. Zaproszono do udziału w turnieju chętnych, niezrzeszonych w klubie MDK mieszkańców naszej miejscowości. Jednak nikt z wyjątkiem klubowiczów nie skorzystał z zaproszenia. Punktualnie o godz. 9.00 - 11 zawodników po losowaniu rozpoczęło zawody. Około godz. 13.30 wiadomo było, że główna nagroda przypadnie panu Leszkowi Sławikowi, drugie miejsce zajął pan Jan Więcek - klubowicz mieszkający w Psarach, a trzecie miejsce przypadło panu Józefowi Lisoniowi. Puchary oraz pamiątkowe dyplomy za udział wręczył burmistrz Miasta Kalety - Klaudiusz Kandzia.

  zobacz więcej ->

Sprawozdanie z XXXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 26 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczył Eugeniusz Ptak – przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Ryszardem Sendlem pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego RM. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Burmistrz Klaudiusz Kandzia przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego oraz prezentację multimedialną na temat realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na 2013 rok. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej, który poinformował radnych o bieżących sprawach oraz o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W trakcie obrad, prezes firmy audytorskiej Fundacji Polkom Audit Consulting Group z Łodzi poinformował zebranych o wynikach audytu nt. bezpieczeństwa danych osobowych oraz legalności oprogramowania przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych, a następnie wręczył burmistrzowi certyfikaty: ochrony danych osobowych "Bezpieczny Urząd" oraz legalności oprogramowania.

  zobacz więcej ->

Jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje, że w dniach: 11-20 października 2013 r. na obszarze województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zostanie wykonana poprzez wykładanie szczepionki z samolotów. Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będzie Rzecznik Prasowy Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32 42 88 611.

  zobacz więcej ->

XXXII sesja Rady Miejskiej w Kaletach

Informujemy, iż w dniu 26 września 2013 r., (czwartek) o godz. 16.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Zapraszamy mieszkańców miasta.

  zobacz więcej ->

Leśno Rajza czyli podróż po zielonych zakątkach Śląska

Mieszkańców, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć filmu "Leśno Rajza" zachęcamy do obejrzenia tej najnowszej produkcji filmowej. Opowiada ona o ciekawych przyrodniczo miejscach na terenie sześciu gmin: Kalet, Koszęcina, Świerklańca, Woźnik, Miasteczka Śląskiego i Tworoga. Zostały one połączone trasami rowerowymi, a całość nazwano "Leśną Rajzą". Znajdą tutaj coś dla siebie rowerzyści, ale i miłośnicy pieszych wędrówek oraz lubiący oglądać świat z kajaka czy motolotni. A oprowadza nas między innymi przyrodnik Czesław Tyrol i Józef Jendruś, laureat konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku". Film jest również dostepny na płytach DVD w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, biuro nr 23 – Referat Promocji.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny dla mieszkańców miasta Kalety - od soboty 28 września br. można oddawać kolejną frakcję - MEBLE

Mieszkańcy Kalet, którzy złożyli DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonują zgodnie z nią stosownych wpłat na rzecz Miasta Kalety, mogą oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany przy ul. ks. Drozdka 31 następujące rodzaje odpadów:zużyte baterie i akumulatory,kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane lekarstwa, szkło (z wyłączeniem szkła okiennego i szyb samochodowych), zużyte opony (z samochodów osobowych), meble, opakowania z plastiku typu PET.

  zobacz więcej ->

Turystyczny sukces Leśnego Zakątka Śląska

„Miłośnicy sportów wodnych nie muszą już wyjeżdżać za miasto, aby móc korzystać z uroków sportów wodnych”. Tak w ubiegłym roku zaczynał się artykuł na oficjalnej stronie Miasta Kalety, informujący o rozpoczęciu działalności wypożyczalni kajaków na plaży przy górnym zbiorniku w Kaletach-Zielonej. Dzięki panu burmistrzowi, który przeznaczył kolejne środki finansowe rozszerzyliśmy ofertę o rowery wodne. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, niezbędny był pomost pływający, który również został sfinansowany przez pana burmistrza. Po raz pierwszy w tym roku, 15 czerwca oficjalnie ruszyła wypożyczalnia. Sprzęt wypożyczyć można było prawie codziennie z wyjątkiem złej aury. Każdy rower i kajak wyposażony był w kamizelki asekuracyjne.

  zobacz więcej ->

Biegi o Laur Złotego Dębu 2013

24 września 2013 roku w Truszczycy, w scenerii zabytkowej Alei Dębów odbyły się tegoroczna edycja imprezy promującej zdrowy styl życia Bieg o Laur Złotego Dębu. W zawodach wzięło udział ok. 150 uczniów z Szkół Podstawowych w Kaletach, Gimnazjów w Kaletach oraz uczniowie z zaprzyjaźnionego Miasta Vitkov w Republice Czeskiej. Zawody odbyły się z podziałem na kategorie wiekowe, na sześciu dystansach: 200m, 400m, 600m, 1000m, 1200m i 1500m. W uroczystej dekoracji zwycięzców udział wzięli, Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak, Zastępca Burmistrza Dariusz Szewczyk oraz członek Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych radny Jan Klimek. Organizatorem zawodów była Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaletach oraz Urząd Miejski w Kaletach. Burmistrz Miasta Kalety składa podziękowanie za pomoc w organizacji Pani Dyrektor Dorocie Mańczak oraz nauczycielom wychowania fizycznego Antoniemu Jeż i Jarosławowi Neumann.

  zobacz więcej ->
Pokazano 1006 - 1020 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl