orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Znany grzyboznawca – Justyn Kołek, w kaletańskich Placówkach Oświatowych

W dniach od 23 do 25 września 2013 r. w kaletańskich szkołach zostały przeprowadzone przez Pana Justyna Kołek prelekcje na temat rozpoznawania gatunków grzybów. Historia z grzybami naszego Wykładowcy rozpoczęła się w dzieciństwie. Od dziecka interesował się grzybami, a wiedzę o grzybach przejął od dziadka oraz swych rodziców. Justyn Kołek jest bardzo znanym grzybiarzem i grzyboznawcą, zaczął prowadzić zajęcia w szkołach poświęcone m.in. grzybom jadalnym, niejadalnym, trującym i grzybom halucynogennym. Justyn Kołek na zajęciach szkolnych uczy dzieci i młodzież, jak odróżniać grzyby jadalne od trujących.

  zobacz więcej ->

Klubowy Turniej Skata Sportowego

W sobotę 28.09.2013 roku o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbędzie się Klubowy Turniej Skata Sportowego o puchar Burmistrza Miasta Kalety, na który zapraszamy również mieszkańców Kalet niezrzeszonych w klubie. Zapisy uczestników od godz. 8.45. Organizatorem imprezy jest Miejski Dom Kultury w Kaletach.

 

Negatywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu dotycząca przedsięwzięcia firmy Hemarpol

Informujemy mieszkańców, że w dniu 26 września 2013 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła negatywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu dotycząca, planowanej inwestycji firmy Hemarpol: „BUDOWA ZAKŁADU PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NIEZAWIERAJACEGO SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH”, którą poniżej przedstawiamy.

  zobacz więcej ->

Zapraszamy na konferencję kardiologiczną do Miejskiego Domu Kultury w Kaletach

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Ślaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Miasto Kalety serdecznie zapraszają na konferencję kardiologiczno-edukacyjną, która odbędzie się 27 września 2013 r. (piątek) o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach. Tematem konferencji będą m.in. choroby serca – ich leczenie i zapobieganie oraz promocja hasła TRANSPLANTACJA-JESTEM NA TAK czyli wszystko o transplantacji narządów w Polsce. Wśród zaproszonych wykładowców będą wybitni kardiolodzy m.in. dr Marian Zembala i dr Marek Ochman ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz dr Zbigniew Nawrat ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W spotkaniu wezmą udział także osoby po przeszczepie serca i płuc, które podzielą się doświadczeniami po transplantacji organów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

  zobacz więcej ->

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Kaletach przypomina o wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązku uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi w terminie do 30 września br. Płatności należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalety (parter) lub przelewem na konto bankowe: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, Oddział w Woźnikach 74 8279 1023 0202 6204 2002 0001

 

Inwestycje Zarządu Dróg Powiatowych na terenie naszego miasta

Na wniosek Burmistrza Miasta Kalety rozpoczęły się prace związane z remontem zniszczonego odcinka chodnika przy ul. Drozdka oraz prace związane z wymianą zniszczonych krawężników drogowych przy Placu Zjednoczenia w Kaletach-Jędrysku. Wykonanie powyższych prac poprawi bezpieczeństwo i wizerunek naszego miasta. Wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji poniesie Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

  zobacz więcej ->

Wycieczka do Wrocławia uczestników projektu "Ja też potrafię"

W dniu 19 września 2013r. uczestnicy projektu unijnego realizowanego przez MOPS Kalety pn. „Ja też potrafię” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki byli uczestnikami wycieczki do Wrocławia. W trakcie wycieczki zwiedzano atrakcje Wrocławia tj . ZOO, Panoramę Racławicką oraz piękną wrocławską starówkę. Wracając z Wrocławia zatrzymano się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu , gdzie zobaczyliśmy spektakl „Wszystko w rodzinie”. Wycieczka była jednym z elementów programu pod nazwą „działania środowiskowe”. Koordynator projektu- Renata Czudaj

  zobacz więcej ->

Zmarł najstarszy mieszkaniec Kalet - Pan Emil Lipiński ur. 22.05.1914 r. - zm. 21.09.2013 r.

Z przykrością informujemy, iż w sobotę, 21 września br. zmarł przeżywszy 99 lat, (ur. 22 maja 1914 roku), najstarszy mieszkaniec naszego miasta - Pan Emil Lipiński. Wyrazy współczucia najbliższym składają Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach wraz z radnymi. Uroczystości pogrzebowe Pana Emila odbędą się we wtorek 24 września br. o godz. 11.00. w kościele parafialnym pw. św Józefa w Kaletach Jędrysku. Pan Emil od urodzenia był mieszkańcem naszego miasta. W listopadzie 2012 r. został wyróżniony odznaczeniem kombatanckim za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

zdjęcie z dnia 22.05.2013
Zdjęcie z dnia 22.05.2013 r.

 

Tradycyjne zawody o Laur Złotego Dębu

We wtorek 24 września 2013 roku wzdłuż zabytkowej Alei Dębów w Truszczycy rozegrane zostaną tradycyjne biegi przełajowe o Laur Złotego Dębu. W zawodach wezmą udział uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaletach, Publicznego Gimnazjum w Kaletach Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku oraz uczniowie szkół z Vitkova. Początek zawodów o godz. 10.00 w Truszczycy. Miasto Kalety wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Kaletach jest współorganizatorem biegów.

 

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

21 września 2013 r. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. W ramach wydarzenia zaprezentowało się ponad 30 organizacji pozarządowych, w tym dwa z naszego miasta: Stowarzyszenie Nasze Kalety na czele z liderami p. Adamem Gabrysiem i p. Izabelą Cogiel oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne, które reprezentowały p. Maria Rogocz, p. Teresa Kubanek oraz p. Dorota Bartela. Podczas Forum swoje stoisko wystawiła także Fundacja Na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie", z którą nasze miasto współpracuje już od wielu lat. Były wykłady psychologów i specjalistów, występy artystyczne, wystawy rękodzieła i fotografii, pokaz udzielania pierwszej pomocy i sprzętu ratunkowego, prezentacja umiejętności i zadań psa przewodnika, przedstawienie zasad posługiwania się pismem Braille’a i wiele innych atrakcji. W wydarzeniu oprócz członków Stowarzyszeń udział wzięli: burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, radna Rady Miejskiej w Kaletach Janina Perz oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 – Pani Dorota Mańczak.

  zobacz więcej ->

Regionalny Konkurs Grantowy 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

  zobacz więcej ->

Kolejny krok w procesie likwidacji KZCP

Likwidacja KZCP postępuje. W dniu wczorajszym (19.09.2013) Burmistrz Miasta Kalety uczestniczył przy spisywaniu aktów notarialnych sprzedaży kolejnych nieruchomości przez likwidatora KZCP. Tym razem likwidator sprzedawał 4 działki na terenie zakładu, z czego 3 działki to zlikwidowane drogi o łącznej powierzchni 1954 m2 i 1 działka zabudowana budynkiem przemysłowym przeznaczonym do rozbiórki. Sprzedaż nieruchomości przez likwidatora, oprócz postępu w procesie likwidacji, jest również korzystna dla miasta. Ze zbycia w/w nieruchomości miasto otrzymało kwotę 6 000 zł i zyskało nowych płatników podatku od nieruchomości. Nabywcy nieruchomości to przedsiębiorcy z Kalet.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni na ukończeniu

Informujemy, że budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni wkroczyła w ostatni etap tj. podłączania mieszkańców do wykonanych głównych kolektorów w ulicach. Podłączenie budynków mieszkalnych odbywa się jak najkrótszym przełączeniem aby zebrać sieci sanitarne z posesji. Planowany termin zakończenia robót, zgodnie z podpisaną umową jest zaplanowany na koniec października bieżącego roku. Z aktualnego zaangażowania wykonywanych prac można wnioskować, że roboty zakończą się na początku października 2013 r.

  zobacz więcej ->

Wrześniowy "Biuletyn" już w punktach sprzedaży

Informujemy, iż najnowszy, wrześniowy (9/257), numer Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety jest już dostępny w punktach sprzedaży na terenie naszego miasta.

 

Projekt po przetargu, kanalizacja w budowie

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem red. Jarosława Myśliwskiego pt. "Projekt po przetargu, kanalizacja w budowie", jaki pojawił się na portalu internetowym www.gwarek.com.pl

  zobacz więcej ->
Pokazano 1021 - 1035 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl