orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety etap II – na liście rezerwowej

Informujemy naszych mieszkańców, iż projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety etap II, złożony w ramach Działania 8.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka został oceniony pozytywnie, jednak nie uzyskał dofinansowania i został umieszczony na liście wniosków rezerwowych. W związku z powyższym na chwilę obecną projekt nie będzie realizowany. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że w wyniku oszczędności poprzetargowych projektów które otrzymały dofinansowanie, nasz wniosek może uzyskać dotację. Przypomnijmy, że w ramach pierwszej edycji tego projektu zakupiono 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, które przekazane zostały 30 gospodarstwom domowym o najniższych dochodach oraz osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Kalety. W ramach projektu 10 zestawów komputerowych trafiło do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach przy ul. Lublinieckiej 2 oraz jej fili w Miotku przy ul. Orzeszkowej 10, gdzie bezpłatnie mieszkańcy mogą korzystać z dostępu do Internetu.

  zobacz więcej ->

W Kaletach znów odbyły się Zawody w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym

W dniach 14-15 września 2013 r. na terenie zbiorników wodnych w Kaletach Zielonej odbyły się już po raz drugi Zawody Pucharu PFTA w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym. Tym razem były to Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym 2013. W każdym dniu w zawodach uczestniczyło przeszło 170 zawodników. Najwięcej zawodników reprezentowało województwa: śląskie, dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, warmińsko-mazurskie a także pomorskie. Byli również reprezentanci Czech, Łotwy i Szkocji.

  zobacz więcej ->

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego - współpraca samorządów województw na rzecz wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

W dniu 17 września br. w sali posiedzeń Sejmiku Śląskiego odbyła się Uroczysta Sesja Sejmiku Śląskiego, którego głównym tematem była współpraca samorządów województw na rzecz wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na obrady udała się delegacja Miasta Kalety - burmistrz pan Klaudiusz Kundzia, skarbnik miasta pani Renata Sosnica i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak. Sesja odbyła się w ramach III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbywa się w dniach 16 – 18 września w Katowicach.

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2013/2014 - Rejon Nr 1 i 2.”

Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargach nieograniczonych na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2013/2014” zostały wybrane oferty złożone przez: w rejonie Nr 1, Usługi Transportowe Bogdan Klyta zaś w rejonie Nr 2 Usługi Ciągnikiem Michał Zawodny.

wynik Rejon 1 | wynik Rejon 2

 

Kolejny budynek komunalny został poddany termomodernizacji

W dniu wczorajszym, 16 września 2013 r. został dokonany odbiór techniczny prac mających na celu wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 1 Maja 35 w Kaletach. Docieplenie budynku z nową elewacją poprawi wizerunek naszego Miasta oraz zmniejszy znacząco koszty ogrzewania obiektu.

  zobacz więcej ->

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 08/2013

Szanowni Państwo prezentujemy ósmy, sierpniowy numer Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety w wersji elektronicznej. Można go pobrać klikając na "zobacz więcej" w tej informacji bądź z prawej strony klikając w okładkę biuletynu.

  zobacz więcej ->

Miasto przejmie pałac w Zielonej?

Miasto przejmie pałac w Zielonej? Firma będąca właścicielem zabytkowego pałacu myśliwskiego Donnersmarcków w Zielonej złożyła burmistrzowi propozycję zamiany nieruchomości i wyraziła chęć wymiany działki z pałacem na inne tereny znajdujące się na obszarze naszego miasta. Z uwagi na fakt, iż zabytkowy obiekt jest obecnie w dużym stopniu zniszczony i zdewastowany (przez lata mieściła się w nim centrala transportu drzewnego Lasów Państwowych) decyzja co do wyrażenia zgody na ww. propozycję wymaga szerszych konsultacji. Burmistrz miasta Kalety planuje m.in. wizytę w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego aby omówić szanse na ewentualne dofinansowanie remontu pałacu ze środków państwowych bądź europejskich

  zobacz więcej ->

Uzupełnienie przez firmę Hemarpol raportu oddziaływania na środowisko

Firma Hemarpol, w odpowiedzi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, uzupełniła raport oddziaływania na środowisko dotyczący inwestycji: „BUDOWA ZAKŁADU PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NIEZAWIERAJACEGO SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH”.

  zobacz więcej ->

Informacja dotycząca planowanej inwestycji „Budowa Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Niezawierającego Substancji Niebezpiecznych”

Informuję mieszkańców, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu wezwał firmę Hemarpol do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko o dokładną charakterystykę planowanej w/w inwestycji.

  zobacz więcej ->

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach na temat działań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych w Gminie Kalety w 2013 r.

Według danych na dzień 31.08.2013 r. w 2013 r. Gmina Kalety prowadzi postępowanie wobec 36 dłużników alimentacyjnych (dla porównania w 2012 r. działania prowadzono wobec 35 dłużników). Wobec 12 dłużników zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Dla 9 z nich postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji o uznaniu ich za dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wobec 6 z nich skierowano do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wniosek o ściganie a także skierowano wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

  zobacz więcej ->

Informacja o wyniku postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni ulicy Lipowej w Kaletach ”

Na mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poen. Zm.) zwanej w dalszym ciągu „ustawą” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie jak wyżej: - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez PPHU „INSTAL-BUDOTECH”, Gorol Jan 42-287 Lubsza, Kamienica Śl. ul. Częstochowska 38c.

  zobacz więcej ->

Mali Narwańcy zwycięzcami gminnego IV turnieju Orlika

W piątek 13 września na boisku kaletańskiego Orlika odbyła się czwarta edycja piłkarskiego Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska - szczebel gminny. Do rozgrywek przystąpiły cztery drużyny chłopców z rocznika 2000- 2001. W sześcioosobowych (5+1) składach rywalizowano systemem „każdy z każdym”. Po prawie trzygodzinnych sportowych zmaganiach najlepszym zespołem okazali się Mali Narwańcy w składzie: Rafał Balbierz, Wojciech Ciomek, Kacper Kaczmarek, Wojciech Klyta, Jakub Mirosławski, Denis Myrcik, Tobiasz Skop. Królem strzelców turnieju został Wojciech Ciomek- zawodnik zwycięskiej drużyny.(8 goli) Rozgrywki meczowe pokazały bardzo duże zaangażowanie wszystkich zawodników, przestrzegano zasad fair- play, nad czym czuwał sędzia zawodów: Jarosław Neumann oraz organizator imprezy: Antoni Jeż.

  zobacz więcej ->

Bezpłatne porady prawne - wrzesień

Najbliższy dyżur prawnika w Filii Biura Poselskiego Tomasza Głogowskiego w Kaletach (ul. Lubliniecka 2, MDK) odbędzie się 26 września (czwartek). Porad udziela adwokat Mariusz Jakubowski. Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu telefonicznie (699 237 471, 32 768 86 11) oraz przygotowanie wszystkich materiałów pomocnych w rozpoznaniu istoty sprawy.

 

Uwaga! zmiana godzin korzystania z kortu tenisowego przy ul. Ks. Rogowskiego w Jędrysku

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014 zmianie uległy godziny, w których kort przy ul. Księdza Rogowskiego 43 w Kaletach Jędrysku udostępniany będzie dla naszych mieszkańców. Szczegóły opisane zostały w pkt 5 REGULAMINU. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z nowymi godzinami, w których będzie można korzystać z kortu. System rezerwacji on-line został już przystosowany do wyżej wymienionych zmian.

  zobacz więcej ->

Bezpłatne szkolenie: Jak założyć własną firmę?

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach zaprasza na XIX edycję bezpłatnego szkolenia „Jak założyć własną firmę?”. Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy uzyskają informacje o formach prowadzenia działalności, etapach jej rejestracji, obowiązującej dokumentacji, możliwości pozyskania środków na założenie własnej firmy. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Szkolenie odbędzie się 24 września 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjno-szkoleniowej Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ulicy Sienkiewicza 49/108.

  zobacz więcej ->
Pokazano 1036 - 1050 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl